Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Long An 2022 – có đáp án

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Long An 2022 – có đáp án

Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh tỉnh Long An năm học 2022-2023 cập nhật nhanh và chính xác cùng đáp án đề thi vào 10 môn văn Long An các năm trước.

Cập nhật Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Long An năm học 2022-2023 nhanh nhất cùng đáp án chi tiết. Mời các bạn xem ngay dưới đây.

Bạn đang xem bài: Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Long An 2022 – có đáp án

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Long An 2022

Đang cập nhật…

Đề thi sẽ được cập nhật chính thức khi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh diễn ra, vì vậy đáp án đề thi vào lớp 10 môn anh tỉnh Long An sẽ được cập nhật sau khi kết thúc thời gian thi. 

Xem thêm: 

  • Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán Long An 2022
  • Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn văn Long An 2022
  • Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Long An
  • Điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 Long An

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh sẽ diễn ra trong thời gian cuối tháng 6.

Trong thời gian ôn luyện, các em có thể thử sức thêm với bộ đề thi thử vào 10 môn Anh Long An của các trường trên địa bàn tỉnh để củng cố kiến thức. Ngoài ra, Doctailieu mời các em tham khảo chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Long An qua các năm.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn tỉnh Long An các năm trước

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Long An năm 2020

de thi tuyen sinh lop 10 mon anh 2020 long an 1 rs650

Xem thêm chi tiết đáp án đề thi Anh vào 10 năm 2020 tỉnh Long An

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Long An năm 2019

dap an de thi vao lop 10 mon tieng anh long an 2019 1 1 rs650

Xem thêm chi tiết đáp án đề thi Anh vào 10 năm 2019 tỉnh Long An

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Long An năm 2018

I. Put each verb in the correct form or tense. (1.5 points)

1. I (not, meet) ______ him since we left school in 2010.

2. The moon (move) _______ round the earth.

3. Last week, they (invite) _______ me to their garden party.

4. She (visit) __________ Hue next summer, won’t she?

5. The local people are interested in (conserve) ______ natural tesources

6. Would you like (have) ______ a cup of tea, please?

II. Complete each sentence with one suitable preposition or connective given in the box. There is ONE extra word (1,25 points)

therefore – however – for – and – of – on

1. This book was given to me by my teacher ________my 15 birthday

2. She can’t speak English ___________ she can’t write it.

3. I’m so proud ________ my father and love him so much.

4. Mr. Brown is looking _________ an apartment on the cast side of the city.

3. I had a headache. ______I went to see a doctor.

III. Use the correct form of the word given in each sentence. (0,75 point)

Xem thêm chi tiết đáp án đề thi Anh vào 10 năm 2018 tỉnh Long An

Trên đây là nội dung đáp án đề thi tuyển sinh vào 10 môn Anh tỉnh Long An năm 2022 và các năm trước đó để các em đối chiếu, thử sức với các đề khác nhau. Chúc các em luôn học tốt và đạt kết quả cao trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 này. Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 tại đây!

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Đề thi đáp án vào 10

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *