Đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên Hóa tỉnh Cà Mau năm 2020

Đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên Hóa tỉnh Cà Mau năm 2020

Đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên Hóa tỉnh Cà Mau năm 2020 dành cho các em học sinh lớp 9 muốn ôn thi vào lớp 10 THPT chuyên tại tỉnh Cà Mau.

Bạn đang xem bài: Đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên Hóa tỉnh Cà Mau năm 2020

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Hóa năm 2020 của tỉnh Cà Mau được ĐọcTàiLiệu cập nhật giúp các em học sinh tham khảo.

Chi tiết đề thi vào lớp 10 lớp chuyên Hóa của tỉnh Cà Mau như sau:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÀ MAU

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 – THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2020-2021

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Môn thi: Hóa học (Chuyên) 

Ngày thi: 25/07/2020

Thời gian: 120 phút (không kể giao đề) 

Bài 1 (2,0 điểm):

1. Xác định A, B, C, D…và viết phương trình phản ứng hóa học thực hiện chuyển hóa sau (với đầy đủ điều kiện – nếu có; mỗi mũi tên ứng với một phản ứng). 

cau 1 de thi vao 10 chuyen hoa cua tinh ca mau 2020 rs650
 

Cho biết A là thành phần chính của quặng pyrit sắt.

2. Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng hóa học (nếu có) trong các trường hợp sau:

a. Cho kim loại bari vào dung dịch natri hiđrosunfat.

b. Đun nhẹ dung dịch HCl đặc với KMnO4, khi tạo thành dẫn vào bình chứa dung dịch NaOH có sẵn phenolphtalein. 

Bài 2 (1,5 điểm):

1. Viết các phương trình phản ứng hóa học (ghi rõ điều kiện – nếu có) thực hiện sự chuyển đổi sau:

(CH2COO)2Ba → CH3COONa → CH4 → CH3Cl→ CH3OH

2. Có 2 chất hữu cơ A và B đều có cùng công thức phân tử là C2H4O2, trong đó chỉ có chất A tác dụng được với Mg; còn chất B tác dụng được dung dịch NaOH khi đun nóng.

Hãy xác định công thức cấu tạo của 2 chất A và B. Viết phương trình phản ứng hóa học. 

Bài 3 (1,0 điểm):

Chỉ dùng nước vôi trong, nước brom hãy nhận biết các chất khí chứa trong mỗi bình riêng biệt: Khí metan, khí etilen, khí cacbonic, khí sunfurơ. Viết phương trình phản ứng hóa học minh họa, nếu có. 

Bài 4 (1,5 điểm):

Nung 26,8 gam hỗn hợp A gồm muối cacbonat axit của một kim loại kiềm và muối cacbonat trung hòa của kim loại có hóa trị 2 không đổi, đến khi khối lượng không đổi thu được 16,2 gam chất rắn B. Cho chất rắn B vào nước dư thấy chất rắn B tan hoàn toàn đồng thời xuất hiện kết tủa C, lọc lấy kết tủa C, sấy khô cân được 10 gam, Mặt khác nếu cho cùng lượng hỗn hợp A nói trên vào dung dịch HCl lấy dư thấy thoát ra 6,72 lít CO2 (đo ở đktc).

Xác định công thức hóa học của các chất trong hỗn hợp A.

Bài 5 (2,0 điểm):

Hỗn hợp (X) gồm 2 ancol có công thức CnH2n+1OH (A) và CmH2m+OH (B), với MA

1. Xác định công thức phân tử của mỗi ancol A, B, C,

2. Tính thành phần % theo khối lượng của mỗi ancol trong X. 

Bài 6 (2,0 điểm):

Hòa tan hết 11,1 gam hỗn hợp A gồm Al và Fe trong 200 gam dung dịch H2SO4 19,6% thu được dung dịch B và 6,72 lít H2 (đktc). Thêm từ từ 420 ml dung dịch Ba(OH)2 1M vào dung dịch B, sau phản ứng lọc lấy kết tủa đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn.

Tìm giá trị m.

-/-

Cho: H = 1; Li =7; C = 12; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Zn = 65; Ba = 137.

    Trên đây là toàn bộ nội dung của đề thi vào 10 môn hóa THPT chuyên của tỉnh Cà Mau được Đọc Tài Liệu thực hiện sau khi kì thi chính thức diễn ra.

Có thể các em quan tâm:

• Điểm thi tuyển sinh lớp 10 Cà Mau
• Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Cà Mau

 

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Đề thi đáp án vào 10

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *