Đề thi tổng hợp vào lớp 10 năm 2017 – 2018 tỉnh Hưng Yên

Đề thi tổng hợp vào lớp 10 năm 2017 – 2018 tỉnh Hưng Yên

Đọc Tài Liệu xin chia sẻ đề thi tổng hợp chính thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017 – 2018 của sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên.

Đề thi tổng hợp tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2017 của tỉnh Hưng Yên

Bạn đang xem bài: Đề thi tổng hợp vào lớp 10 năm 2017 – 2018 tỉnh Hưng Yên

Câu 3: Trong việc làm nào dưới đây ta đã sử dụng tác dụng nhiệt của ánh sáng?

A. Kê bàn học cạnh cửa sổ cho sáng.                                        B. Tắm nắng cho trẻ sơ sinh vào lúc sáng sớm.
C. Phơi quần áo dưới trời nắng. D. Cho ánh sáng chiếu vào Pin mặt trời.

Câu 8: Cho 20 gam hỗn hợp AI và Cu vào dung dịch HCl dư, thu được 10,08 lít khí (H_{2}) ở đktc (biết A = 27; C. 64). Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp ban đầu là

A. 17,22%.                        B. 40,50%.                            C. 60,75%.                        D. 59,50%

Câu 20: Ở một loài thực vật, gen A qui định hoa đỏ, gen a qui định hoa trắng. Lai hai cây hoa đỏ (P) với nhau thu được F1 có tỉ lệ 75% cây hoa đỏ: 25% cây hoa trắng. Kiểu gen của hai gáy P là

A. Aa và Aa.                 B. Aa và aa.                C. Aa và AA                  D. AA Và AA.

Câu 21: Nạn đói xảy ra hồi năm 1944 – đầu năm 1945 ở Việt Nam là hậu quả của

A. chính sách vơ vét, bóc lột của Pháp – Nhật.
B. hạn hán, lũ lụt triền miên trong nhiều năm.
C. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới.
D. Chính sách vơ vét, bóc lột của địa chủ phong kiến.

Câu 33: Trong thời gian 1970-2014, gia tăng dân số tự nhiên của nước ta có xu hướng giảm chủ yếu do

A. số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ ngày càng giảm.
B. chất lượng cuộc sống của người dân được cải thiện.
C. thực hiện tốt chính sách dần kế hoạch hóa gia đình.
D. độ tuổi kết hôn của dân cư tăng lên.

Câu 44: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is CLOSEST in meaning to the following question.

Although Mai was tired, she was willing to help me with my homework.

A. In spite of her tired, Mai was willing to help me with my homework
B. In spite of being tiredness, Mai was willing to help me with my homework
C. Despite her tiredness, Mai was willing to help me with my homework
D. Because of being tired, Mai was willing to help me with my homework

de thi tong hop vao lop 10 tinh hung yen 2017 1 rs650
de thi tong hop vao lop 10 tinh hung yen 2017 2 rs650
de thi tong hop vao lop 10 tinh hung yen 2017 3 rs650
de thi tong hop vao lop 10 tinh hung yen 2017 4 rs650

Tham khảo ngay: Đề thi Văn vào 10 chuyên Hưng Yên 2019

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Đề thi thử vào 10

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *