Sinh học 10

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 4 – Chương I – Phần 3 – Sinh học 10

Lời giải chi tiết

I. Trắc nghiệm

Bạn đang xem bài: Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 4 – Chương I – Phần 3 – Sinh học 10

1

2

3

4

5

6

C

D

A

B

A

B

II. Tự luận

Câu 1.

 Tổng hợp prôtêin

  – Các phân tử prôtêin được tạo ra từ sự hình thành liên kết peptit giữa các axit amin:

   nAxit amin -> Prôtêin

 Tổng hợp pôlisaccarit

   – Các phân tử pôlisaccarit được tạo ra nhờ sự liên kết các phân tử glucôzơ bằng liên kết glicôzit với sự tham gia của chất khởi đầu là ADP – glucôzơ:

   (Glucôzơ)n + ADP –> glucôzơ (Glucôzơ)n+1 + ADP

Tổng hợp lipit

   – Tổng hợp lipit thể hiện rõ nét nhất qua sự tổng hợp mỡ – phân tử hữu cơ được tạo ra do sự kết hợp giữa glixêrol và axit béo bằng liên kết este:

   Glixêrol + 3 Axit béo -> Mỡ

Tổng hợp axit nuclêic

   – Các phân tử axit nuclêic được tạo ra nhờ sự liên kết của các nuclêôtit, các nuclêôtit lại được tạo ra nhờ sự kết hợp của 3 thành phần: bazơ nitơ, đường 5 cacbon và axit phôtphoric:

   Bazơ nitơ + Axit phôtphoric + Đường 5 cacbon ->Nuclêôtit

   nNuclêôtit ->Axit nucleic

Câu 2.

 – Tổng hợp là quá trình tạo ra phân tử hữu cơ phức tạp từ những chất vô cơ đơn giản, phân giải là quá trình biến đổi chất hữu cơ phức tạp thành những chất vô cơ đơn giản.

   – Dựa vào định nghĩa trên, có thể nhận thấy tổng hợp cung cấp nguyên liệu cho phân giải và ngược lại. Đây là hai quá trình trái ngược nhau nhưng thống nhất trong hoạt động chung của tế bào.

Câu 3.

Với độ pH trung tính, độ ẩm cao và là nơi đi vào của nhiều chất dinh dưỡng, khoang miệng trở thành môi trường sống lý tưởng của nhiều loài vi sinh vật. Đặc biệt trong số đó là vi khuẩn lactic. Khi chúng ta ăn kẹo thì vi khuẩn lactic sẽ biến phần đường dư thừa thành axit lactic thông qua quá trình lên men. Hợp chất hữu cơ này sẽ ăn mòn chân răng, tạo điều kiện cho các vi khuẩn xâm nhập vào tuỷ răng gây viêm sưng, đau nhức (nhóm triệu chứng được gọi chung là sâu răng). Do vậy chúng ta nên hạn chế ăn kẹo nói riêng và đồ ngọt nói chung, nếu có thì nên đánh răng sau khi ăn để bảo vệ răng lợi.

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Sinh học 10

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button