Sinh học 10

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Chương II – Phần 3 – Sinh học 10

Đề bài

Câu 1. Mô tả sự sinh sản phân đôi của vi khuẩn. Hình thức phân đôi ở vi khuẩn khác nguyên phân ở chỗ nào?

Bạn đang xem bài: Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Chương II – Phần 3 – Sinh học 10

Câu 2. Vì sao quá trình sinh trưởng của vi sinh vật trong nuôi cấy không liên tục có pha tiềm phát và pha suy vong còn trong nuôi cấy liên tục thì không có những pha này?

Lời giải chi tiết

Câu 1

– Sự phân đôi của vi khuẩn từ 1 tế bào mẹ thành 2 tế bào con trả qua 4 giai đoạn

+ Tăng kích thước do hấp thụ và đồng hóa các chất dinh dưỡng

+ Các hạt mezoxom được hình thành do màng sinh chat gấp nếp lại

+ Vòng AND cảu vi khuẩn bám vào các hạt mzoxom và tiến hành nhân đôi

+ Tế bào hình thành vachs ngăn tạo 2 tế bào con mới

– Sinh sản  phân đôi ở vi khuẩn không có sự hình thành thoi vo sắc, không được chia thành các pha các kì

Câu 2.

Khi nuôi cấy không liên tục, vi khuẩn cần có thời gian để làm quen với môi trường còn trong nuôi cấy liên tục thì môi trường đã ổn định, các chất cần thiết cho sự sinh trưởng của vi sinh vật đã được con người cung cấp sẵn do đó vi khuẩn đã tạo ra enzim cảm ứng mà không cần trải qua pha tiềm phát.

 Mặt khác, trong nuôi cấy liên tục, việc bổ sung chất dinh dưỡng và thu sinh khối, loại thải chất thải độc hại luôn diễn ra song song, liên tục nên quần thể vi sinh vật không thể rơi vào trạng thái suy vong (do không có rào cản về nguồn sống, không gian sống và ô nhiễm môi trường). Đây chính là những lý do giúp giải thích vì sao trong môi trường nuôi cấy liên tục, vi sinh vật không trải qua pha tiềm phát và pha suy vong.

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Sinh học 10

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button