Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Chương 3 – Vật lí 10

Đề bài

Câu 1: Nêu điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng bởi ba lực không song song. Viết biểu thức.

Bạn đang xem bài: Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Chương 3 – Vật lí 10

Câu 2: Một quả cầu có trọng lượng P = 40N được treo vào tường nhờ một sợi dây hợp với mặt tường một góc (alpha  = {30^0}). Bỏ qua ma sát ở chỗ tiếp xúc giữa quả cầu và tường. Hãy xác định lực căng của dây và phản lực của tường tác dụng lên quả cầu (hình vẽ).

 322d

Câu 3: Đòn bẩy AB dài 50cm nhẹ, cứng như hình vẽ:

 323d

Đầu A của đòn bẩy treo một vật có trọng lượng 30 N. Khoảng cách từ đầu A đến trục quay O là 20 cm. Muốn đòn bẩy AB cân bằng thì đầu B của đòn bẩy phải treo vật có trọng lượng là bao nhiêu? 

Lời giải chi tiết

Câu 1:

– Điều kiện cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của ba lực không song song là:

+ Ba lực đó phải có giá đồng phẳng, đồng quay (tức là ba lực nằm trong cùng một mặt phẳng và có giá cắt nhau tại cùng một điểm).

+ Hợp lực của hai lực phải cân bằng với lực thứ ba.

– Biểu thức:

(begin{array}{l}overrightarrow {{F_1}}  + overrightarrow {{F_2}}  =  – overrightarrow {{F_3}} \hay:overrightarrow {{F_1}}  + overrightarrow {{F_2}}  + overrightarrow {{F_3}}  = overrightarrow 0 end{array}) 

Câu 2:

 240

Quả cầu chịu tác dụng của ba lực: (overrightarrow P ,overrightarrow N ,overrightarrow T )

Khi quả cầu nằm cân bằng ta có:

(overrightarrow P  + overrightarrow N  + overrightarrow T  = overrightarrow 0  Leftrightarrow overrightarrow P  + overrightarrow N  =  – overrightarrow T  \Leftrightarrow overrightarrow P  + overrightarrow N  = overrightarrow {T’} )

Từ hình vẽ ta có: (cos alpha  = frac{P}{{T’}} Rightarrow T’ = frac{P}{{cos alpha }} = frac{{40}}{{cos {{30}^0}}} approx 46,2N)

Vì T = T’ nên lực căng của dây là 46,2N

Phản lực của tường tác dụng lên quả cầu là:

(N = P.tan alpha  = 40.tan {30^0} = 23,1N)

Câu 3:

Vật cần treo vào đầu B có trọng lượng là PB.

Theo quy tắc mômen ta có:

(begin{array}{l}{M_1} = {M_2} Leftrightarrow {P_A}.{d_A} = {P_B}.{d_B} Leftrightarrow 30.20 = {P_B}.30\ Rightarrow {P_B} = 20Nend{array})

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Vật lý 10

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *