Biểu mẫu

Đáp án timhieuphapluat quangnam.vn

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến Quảng Nam 2022”

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến Quảng Nam” 2022. Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã chính thức được phát động đến đông đảo cán bộ công nhân viên chức và học sinh cư trú trên địa bàn tỉnh. Để tham gia dự thi các bạn truy cập vào địa chỉ https://timhieuphapluatquangnam.vn/ để tham gia dự thi và trả lời các câu hỏi. Sau đây là chi tiết câu hỏi đợt 1 và đáp án cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến Quảng Nam 2022. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem bài: Đáp án timhieuphapluat quangnam.vn

Đáp án cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến Quảng Nam” 2022

1. Đáp án Tìm hiểu pháp luật tỉnh Quảng Nam 2022

Câu 1: Theo Luật trẻ em 2016, thế nào là bảo vệ trẻ em?

A. Là phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm hại trẻ em.

B. Là việc thực hiện các biện pháp phù hợp để bảo đảm trẻ em được sống an toàn, lành mạnh.

C. Cả a, b, c đều đúngdau tich.svg

D. Trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Câu 2: Tại Luật Trẻ em 2016, Có bao nhiêu nhóm hành vi bị nghiêm cấm?

A. 12 nhóm hành vi
B. 13 nhóm hành vi
C. 14 nhóm hành vi
D. 15 nhóm hành vidau tich.svg

Câu 3: Tháng hành động vì trẻ em được tổ chức vào thời gian nào?

A. Tháng 8 hàng năm

B. Tháng 6 hàng nămdau tich.svg

C. Trung thu

D. Tết âm lịch

Câu 4: Chất ma túy là gì?

A. Chất ma túy là chất kích thích, chất hướng thần được quy định trong danh mục chất ma túy do Chính phủ ban hành

B. Chất ma túy là chất gây nghiện, chất hướng thần được quy định trong danh mục chất ma túy do Bộ Công an ban hành

C. Chất ma túy là chất gây nghiện, chất hướng thần được quy định trong danh mục chất ma túy do Chính phủ ban hànhdau tich.svg

D. Chất ma túy là chất gây nghiện hoặc ức chế thần kinh được quy định trong danh mục chất ma túy do Chính phủ ban hành

Câu 5: Phòng, chống ma túy là?

A. Phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy

B. Kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy

C. Cả a, b đều đúngdau tich.svg

D. Cả a, b đều sai

Câu 6: Người sử dụng trái phép chất ma túy là?

A. Người có hành vi sử dụng chất ma túy mà không được sự cho phép của người hoặc cơ quan chuyên môn có thẩm quyền
B. Người sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và bị lệ thuộc vào các chất này và xét nghiệm trong cơ thể có kết quả dương tính
C. Người có hành vi sử dụng chất ma túy và xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể có kết quả dương tính
D. Người có hành vi sử dụng chất ma túy mà không được sự cho phép của người hoặc cơ quan chuyên môn có thẩm quyền và xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể có kết quả dương tínhdau tich.svg

Câu 7: Giai đoạn nào không bắt buộc phải đảm bảo hoàn thành trong việc cai nghiện ma túy tự nguyện?

A. Tiếp nhận, phân loại

B. Điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị rồi loạn tâm thần, điều trị các bệnh lý khác

C. Lao động trị liệu, học nghềdau tich.svg

D. Giáo dục, tư vấn, phục hồi hành vi, nhân cách

Câu 8: Trường hợp nào trẻ em cần chăm sóc thay thế?

A. Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em không nơi nương tựa

B. Trẻ em bị ảnh hưởng của thiên tai, thảm họa, xung đột vũ trang cần được ưu tiên bảo vệdau tich.svg

C. Trẻ em lánh nạn, tị nạn

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 9: Đâu không phải là hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động bảo vệ môi trường?

A. Vận chuyển, chôn, lấp, đổ, thải, đốt chất thải rắn, chất thải nguy hại không đúng quy trình kỹ thuật, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường

B. Xả nước thải, xả khí thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường ra môi trường

C. Thực hiện dự án đầu tư hoặc xả thải khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trườngdau tich.svg

D. Phát tán, thải ra môi trường chất độc hại, vi rút độc hại có khả năng lây nhiễm cho con người, động vật, vi sinh vật chưa được kiểm định, xác súc vật chết do dịch bệnh và tác nhân độc hại khác đối với sức khỏe con người, sinh vật và tự nhiên

Câu 10: Theo Luật trẻ em 2016, ai có thẩm quyền quyết định giao trẻ em cho cơ sở trợ giúp xã hội thuộc cấp huyện quản lý thực hiện chăm sóc thay thế?

A. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyệndau tich.svg

B. Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

C. Tòa án nhân dân cấp huyện

D. Ủy ban nhân dân cấp huyện

Câu 11: Tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, gây ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường, gây thiệt hại cho Nhà nước, tổ chức và cá nhân phải có trách nhiệm:

A. Khắc phục ô nhiễm, phục hồi môi trường

B. Bồi thường thiệt hại

C. Bị xử lý theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường và quy định khác của pháp luật có liên quan

D. Cả a, b, c đều đúngdau tich.svg

Câu 12: Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của quỹ bảo vệ môi trường cấp tỉnh

A. Thủ tướng Chính phủ

B. Ủy ban nhân dân cấp tỉnhdau tich.svg

C. Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 13: Mức phạt tiền đối với cá nhân có hành vi tổ chức, xúi giục, ép buộc trẻ em tảo hôn là

A. Từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

B. Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồngdau tich.svg

C. Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

D. Từ 10.000 đồng đến 20.000.000 đồng

Câu 14: Mức phạt tiền đối với hành vi dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc trẻ em bỏ học, nghỉ học là

A. Từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng

B. Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng

C. Từ 3.000 đồng đến 5.000.000 đồngdau tich.svg

D. Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

Câu 15: Mức phạt tiền đối với cá nhân có hành vi bán thực phẩm không đảm bảo an toàn, có hại cho trẻ em là

A. Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

B. Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng

C. Từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng

D. Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồngdau tich.svg

Câu 16: Công dân có nghĩa vụ gì về cư trú?

A. Thực hiện việc đăng ký cư trú theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

B. Cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, giấy tờ, tài liệu về cư trú của mình cho cơ quan, người có thẩm quyền và chịu trách nhiệm về thông tin, giấy tờ, tài liệu đã cung cấp.

C. Nộp lệ phí đăng ký cư trú theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí

D. Cả a, b, c đều đúng.dau tich.svg

Câu 17: Công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình khi được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đó đồng ý trong các trường hợp nào?

A. Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con.

B. Người cao tuổi về ở với anh ruột, chị ruột, em ruột, cháu ruột.

C. Người chưa thành niên được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý hoặc không còn cha, mẹ về ở với cụ nội, cụ ngoại, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; người chưa thành niên về ở với người giám hộ.

D. Tất cả a, b và c.dau tich.svg

Câu 18: Nơi tạm trú là gì?

A. Là nơi công dân sinh sống trong một khoảng thời gian nhất định

B. Là nơi công dân sinh sống trong một khoảng thời gian nhất định ngoài nơi thường trú và đã được đăng ký tạm trúdau tich.svg

C. Là nơi công dân sinh sống ổn định, lâu dài và đã được đăng ký thường trú

D. Tất cả các câu trên đều sai

Câu 19: Hồ sơ đăng ký thường trú đối với người được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình khi được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đó đồng ý bao gồm những gì?

A. Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản

B. Giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân với chủ hộ, thành viên hộ gia đình, trừ trường hợp đã có thông tin thể hiện quan hệ này trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú

C. Giấy tờ, tài liệu chứng minh các điều kiện khác quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 20 của Luật Cư trú năm 2020

D. Cả a, b và cdau tich.svg

Câu 20: Nơi cư trú của người được giám hộ được quy định như thế nào?

A. Nơi cư trú của người được giám hộ là nơi cư trú của người giám hộ

B. Người được giám hộ có thể có nơi cư trú khác với nơi cư trú của người giám hộ nếu được người giám hộ đồng ý hoặc pháp luật có quy định

C. Nơi cư trú của người được giám hộ là nơi người được giám hộ sinh sống

D. Câu a và bdau tich.svg

2. Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật trên Internet tỉnh Quảng Nam 2021 đợt 1

Câu 1: Để bảo đảm sự tham gia của trẻ em ở nhà trường, cơ sở giáo dục thì nhà trường, cơ sở giáo dục có trách nhiệm nào sau đây?

A. Tôn trọng, lắng nghe nguyện vọng của trẻ em phù hợp với độ tuổi, sự phát triển của trẻ em và điều kiện, hoàn cảnh của gia đình.

B. Không cản trở trẻ em tham gia các hoạt động xã hội phù hợp.

C. Tạo điều kiện để trẻ em được kiến nghị, bày tỏ ý kiến, nguyện vọng về chất lượng dạy và học; quyền, lợi ích chính đáng của trẻ em trong môi trường giáo dục và những vấn đề trẻ em quan tâmdau tich.svg

D. Tổ chức lấy ý kiến, kiến nghị của trẻ em; tổ chức để trẻ em được tiếp xúc với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

Câu 2: Người điều khiển xe đạp chỉ được chở 1 người, trường hợp nào người điều khiển xe đạp được chở tối đa 2 người?

A. Người điều khiển xe đạp chở thêm người bệnh đi cấp cứu

B. Người điều khiển xe đạp áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật

C. Người điều khiển xe đạp chở thêm trẻ em dưới 7 tuổi

D. Tất cả các trường hợp trêndau tich.svg

Câu 3: Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải làm gì?

A. Nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường. Không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.dau tich.svg

B. Nhanh chóng giảm tốc độ và dừng lại.

C. Dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường.

D. Nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường để nhường đường. Không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.

Câu 4: Theo Luật An ninh mạng năm 2018, người có hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng bị xử lý như thế nào?

A. Bị truy cứu trách nhiệm hình sự

B. Phải bồi thường theo quy định của pháp luật

C. Bị xử lý vi phạm hành chính

D. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luậtdau tich.svg

Câu 5: Chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được cấp cho người học để:

A. Xác nhận kết quả học tập sau khi được đào tạo hoặc bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp.dau tich.svg

B. Xác nhận kết quả sau khi tốt nghiệp kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.

C. Xác nhận kết quả học tập sau khi tốt nghiệp đại học.

D. Xác nhận kết quả sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Câu 6: Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực từ ngày, tháng, năm nào?

A. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2020dau tich.svg

B. Từ ngày 07 tháng 01 năm 2019

C. Từ ngày 07 tháng 01 năm 2020

D. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2019

Câu 7: Các hình thức cai nghiện ma túy bao gồm:

A. Cai nghiện ma túy tự nguyện, cai nghiện ma túy bắt buộc.

B. Cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng và cai nghiện tại cơ sở cai nghiện.dau tich.svg

C. Cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng.

D. Cai nghiện ma túy tại cộng đồng, cai nghiện tại cơ sở cai nghiện.

Câu 8: Cơ sở giáo dục nghề nghiệp bao gồm

A. Trường trung cấp chuyên nghiệp.

B. Trường cao đẳng nghề.

C. Trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề, lớp dạy nghề

D. Tất cả các ý trêndau tich.svg

Câu 9: Giáo dục phổ thông bao gồm

A. Giáo dục tiểu học

B. Giáo dục trung học cơ sở

C. Giáo dục trung học phổ thông

D. Tất cả các ý trêndau tich.svg

Câu 10: Theo Luật An ninh mạng năm 2018, Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng được bố trí tại cơ quan nào?

A. Bộ Công an

B. Bộ Thông tin và Truyền thông

C. Bộ Quốc phòng

D. Phương án a và cdau tich.svg

Câu 11: Các trường hợp vận chuyển quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần phải có giấy phép quá cảnh của

A. Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam.dau tich.svg

B. Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam.

C. Bộ trưởng Bộ tài chính Việt Nam.

D. Bộ trưởng Bộ ngoại giao Việt Nam.

Câu 12: Theo Luật Giáo dục 2019, nhà giáo phải đáp ứng bao nhiêu tiêu chuẩn?

A. 4 tiêu chuẩndau tich.svg

B. 5 tiêu chuẩn

C. 6 tiêu chuẩn

D. 7 tiêu chuẩn

Câu 13: Theo Luật phòng, chống ma túy năm 2000 thì Chất gây nghiện được hiểu như thế nào?

A. Là các hóa chất không thể thiếu được trong quá trình điều chế, sản xuất chất ma túy, được quy định trong danh mục do Chính phủ ban hành.

B. Là chất kích thích hoặc ức chế thần kinh, dễ gây tình trạng nghiện đối với người sử dụngdau tich.svg

C. Là chất kích thích, ức chế thần kinh hoặc gây ảo giác, nếu sử dụng nhiều lần có thể dẫn tới tình trạng nghiện đối với người sử dụng.

D. Là các chất gây nghiện, chất hướng thần được quy định trong các danh mục do Chính phủ ban hành.

Câu 14: Theo Luật Giáo dục 2019, phổ cập giáo dục:

A. Là giáo dục chính quy

B. Là giáo dục thường xuyên

C. Là giáo dục bắt buộcdau tich.svg

D. Là giáo dục đặc biệt

Câu 15: Các trường hợp nào sau đây, các xe được phép vượt bên phải?

A. Khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái.

B. Khi xe chuyên dùng đang làm việc trên đường mà không thể vượt bên trái được.

C. Khi xe điện đang chạy giữa đường.

D. Tất cả các ý trêndau tich.svg

Câu 16: Theo Luật Giáo dục 2019, “…………….nhằm hình thành cơ sở ban đầu cho sự phát triển về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, năng lực của học sinh”. Cụm từ còn thiếu để điền vào chỗ chấm là:

A. Giáo dục mầm non

B. Giáo dục tiểu họcdau tich.svg

C. Giáo dục trung học cơ sở

D. Giáo dục trung học phổ thông.

Câu 17: Theo Luật Giáo dục 2019, hệ thống giáo dục quốc dân gồm:

A. Giáo dục chính quy

B. Giáo dục thường xuyên

C. Giáo dục đặc biệt

D. Giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyêndau tich.svg

Câu 18: Người tham gia giao thông phải tuân thủ quy tắc chung nào khi tham gia giao thông đường bộ?

A. Đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng làn đường, phần đường quy định và phải chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông.

B. Đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng làn đường, phần đường quy định và phải chấp hành tín hiệu đèn giao thông

C. Đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng làn đường, phần đường quy định và phải chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ.

D. Đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng làn đường, phần đường quy định, phải chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và tín hiệu đèn giao thôngdau tich.svg

Câu 19: Theo Luật Giáo dục 2019, cơ sở giáo dục phổ thông bao gồm:

A. Trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông

B. Trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường dân lập

C. Trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp họcdau tich.svg

D. Trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường quốc tế

Câu 20: Người bao nhiêu tuổi được gọi là trẻ em?

A. Dưới 18 tuổi

B. Dưới 17 tuổi

C. Dưới 16 tuổidau tich.svg

D. Dưới 19 tuổi

Câu 21: Luật An ninh mạng năm 2018 quy định nguyên tắc bảo vệ an ninh mạng là:

A. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân

B. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, làm thất bại mọi hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; sẵn sàng ngăn chặn các nguy cơ đe dọa an ninh mạng

C. Phương án a và bdau tich.svg

D. Tăng cường hợp tác quốc tế về an ninh mạng

Câu 22: Theo Luật Giáo dục 2019, trình độ chuẩn được đào tạo đối với giáo viên mầm non là:

A. Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm trở lên

B. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lêndau tich.svg

C. Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên

D. Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên

Câu 23: Theo luật phòng chống ma túy, chất ma túy là

A. Các chất gây nghiện, chất hướng thần được quy định trong các danh mục do Chính phủ ban hành.dau tich.svg

B. Các chất gây nghiện được quy định trong các danh mục do Chính phủ ban hành.

C. Các chất gây nghiện, độc hại được quy định trong các danh mục do Chính phủ ban hành

D. Các chất gây nghiện, hợp chất độc hại được quy định trong các danh mục do Chính phủ ban hành.

Câu 24: Nội dung nào sau đây qui định bổn phận của trẻ em đối với nhà trường, cơ sở trợ giúp xã hội và cơ sở giáo dục khác?

A. Thương yêu, đoàn kết, chia sẻ khó khăn, tôn trọng, giúp đỡ bạn bè.dau tich.svg

B. Phát hiện, thông tin, thông báo, tố giác hành vi vi phạm pháp luật.

C. Chăm chỉ học tập, không tự ý bỏ học, không rời bỏ gia đình sống lang thang.

D. Sống trung thực, khiêm tốn; giữ gìn vệ sinh, rèn luyện thân thể.

Câu 25: Theo Luật Giáo dục 2019, cơ sở giáo dục phổ thông bao gồm:

A. Trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông

B. Trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường dân lập

C. Trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp họcdau tich.svg

D. Trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường quốc tế

Câu 26: Cơ quan nào sau đây có thẩm quyền quy định những trường hợp có thể học trước tuổi và học ở tuổi cao hơn tuổi quy định?

A. Phòng Giáo dục và Đào tạo.dau tich.svg

B. Sở Giáo dục và Đào tạo.

C. Bộ Văn hóa Thông tin.

D. Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Câu 27: Khi điều khiển xe chạy trên đường người lái xe cần mang theo các loại giấy tờ nào sau đây?

A. Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đó, giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định kỹ thuật và giấy phép vận chuyển (nếu loại xe đó cần phải có)dau tich.svg

B. Giấy phép lái xe, đăng ký xe, giấy phép lưu hành xe.

C. Lệnh vận chuyển, đăng ký xe, giấy phép lưu hành xe.

D. Giấy phép lái xe, đăng ký xe, giấy vận chuyển, chứng minh nhân dân.

Câu 28: Khi đến gần đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, người điều khiển phương tiện phải làm gì?

A. Giảm tốc độ và nhường đường cho xe đi bên tráidau tich.svg

B. Giảm tốc độ và nhường đường cho xe đi bên phải

C. Nhường đường cho xe đi bên trái

D. Nhường đường cho xe đi bên phải

Câu 29: Nội dung nào sau đây qui định bổn phận của trẻ em đối với nhà trường, cơ sở trợ giúp xã hội và cơ sở giáo dục khác?

A. Phát hiện, thông tin, thông báo, tố giác hành vi vi phạm pháp luật

B. Sống trung thực, khiêm tốn; giữ gìn vệ sinh, rèn luyện thân thể

C. Thương yêu, đoàn kết, chia sẻ khó khăn, tôn trọng, giúp đỡ bạn bèdau tich.svg

D. Chăm chỉ học tập, không tự ý bỏ học, không rời bỏ gia đình sống lang thang

Câu 30: Cơ quan nào có thẩm quyền quy định cụ thể tín hiệu của xe được quyền ưu tiên?

A. Chính phủ

B. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

C. Bộ Công an

D. Bộ Giao thông vận tảidau tich.svg

3. Đáp án cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến Quảng Nam” 2021 đợt 1 số 1

Câu 1: Theo quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, nhận định nào sau đây đúng?

A. Mọi công dân có quyền bầu cử đều được ghi tên vào danh sách cử tri và được phát thẻ cử tri

B. Người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự không được ghi tên vào danh sách cử tri

C. Mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri ở nơi mình thường trú hoặc tạm trú.dau tich.svg

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 2: Theo quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, ai có quyền ứng cử?

A. Mọi công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đều có quyền quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật

B. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ 18 tuổi có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật

C. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật

D. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật.dau tich.svg

Câu 3: Chọn câu trả lời đúng nhất về quyền hạn của đại biểu Hội đồng nhân dân?

A. Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền chất vấn Chủ tịch UBND cùng cấpdau tich.svg

B. Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện có quyền chất vấn Chủ tịch UBND và Chánh án Tòa án nhân dân các cấp

C. Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó bất cứ khi nào.

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 4: Tỉnh A thuộc tỉnh miền núi, có số lượng 640.000 dân, vậy tỉnh đó được bầu bao nhiêu đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh?

A. 50 đại biểu

B. 51 đại biểu

C. 52 đại biểudau tich.svg

D. 53 đại biểu

Câu 5: Huyện A là huyện miền núi, có 62.000 dân, tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là:

A. 30 đại biểu

B. 33 đại biểu dau tich.svg

C. 35 đại biểu

D. 34 đại biểu.

Câu 6: UBND cấp xã phải niêm yết danh sách cử tri đối với bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định tại Luật Bẩu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015:

A. Chậm nhất là ngày 13/4/2021dau tich.svg

B. Chậm nhất là ngày 23/4/2021

C. Chậm nhất là ngày 20/4/2021

D. Chậm nhất là ngày 23/5/2021

Câu 7: Nhận định nào sau đây đúng?

A. Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền miễn trừ khi làm nhiệm vụ. Không được bắt, giam, giữ khởi tố đại biểu Hội đồng nhân dân, khám xét nơi ở và nơi làm việc của đại biểu Hội đồng nhân dân

B. Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền miễn trừ khi làm nhiệm vụ. Không được bắt, giam, giữ khởi tố đại biểu Hội đồng nhân dân, khám xét nơi ở và nơi làm việc của đại biểu Hội đồng nhân dân nếu không có sự đồng ý của Hội đồng nhân dân hoặc trong thời gian Hội đồng nhân dân không họp không có sự đồng ý của Thường trực Hội đồng nhân dândau tich.svg

C. Trường hợp đại biểu Hội đồng nhân dân bị tạm giữ vì phạm tội quả tang thì cơ quan tạm giữ không cần báo cáo cho Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định

D. b, c đúng

Câu 8: Cơ quan nào không có thẩm quyền xác định khu vực bỏ phiếu

A. Cả 03 phương án đều đúng

B. Ủy ban nhân dân cấp xã

C. Ủy ban nhân dân cấp huyện

D. Ủy ban nhân dân cấp tỉnhdau tich.svg

Câu 9: Bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội được tiến hành trong trường hợp nào?

A. Khi thời gian còn lại của nhiệm kỳ nhiều hơn 01 năm và thiếu trên mười phần trăm tổng số đại biểu Quốc hội đã được bầu ở đầu nhiệm kỳ.

B. Khi thời gian còn lại của nhiệm kỳ nhiều hơn 02 năm và thiếu trên mười phần trăm tổng số đại biểu Quốc hội đã được bầu ở đầu nhiệm kỳ.dau tich.svg

C. Khi thời gian còn lại của nhiệm kỳ nhiều hơn 02 năm và thiếu mười phần trăm tổng số đại biểu Quốc hội đã được bầu ở đầu nhiệm kỳ.

D. Cả 03 phương án đều sai

Câu 10: Dự kiến Số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV là:

A. 400 người

B. 500 ngườidau tich.svg

C. 600 người

D. Cả 03 phương án đều sai

Câu 11: Tỷ lệ phụ nữ được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội

A. Đảm bảo ít nhất 25%

B. Đảm bảo ít nhất 30%

C. Đảm bảo ít nhất 35%dau tich.svg

D. Đảm bảo ít nhất 40%

Câu 12: Phiếu bầu cử không hợp lệ là

A. Phiếu bầu theo mẫu quy định do Tổ bầu cử phát ra

B. Phiếu bầu đủ số đại biểu đã ấn định cho đơn vị bầu cử

C. Phiếu có đóng dấu của Tổ bầu cử

D. Phiếu để số người được bầu nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cửdau tich.svg

Câu 13: Cơ quan có trách nhiệm đóng dấu “đã bỏ phiếu” vào thẻ cử tri?

A. Ủy ban bầu cử cấp tỉnh

B. Ủy ban bầu cử

C. Ban bầu cử

D. Tổ bầu cửdau tich.svg

Câu 14: Thời gian công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu đại biểu Hội đồng nhân dân?

A. Chậm nhất là 10 ngày sau ngày bầu cửdau tich.svg

B. Chậm nhất là 15 ngày sau ngày bầu cử

C. Chậm nhất là 20 ngày sau ngày bầu cử

D. Chậm nhất là 25 ngày sau ngày bầu cử

Câu 15: Cơ quan nào xác nhận tư cách người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân

A. Hội đồng bầu cử quốc gia

B. Ủy ban bầu cửdau tich.svg

C. Hội đồng nhân dân

D. Quốc hội

Câu 16: Chọn câu trả lời đúng, số người trong danh sách ứng cử đại biểu HĐND ở mỗi đơn vị bầu cử

A. Nếu đơn vị bầu cử được bầu ba đại biểu thì số người trong danh sách ứng cử phải nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu ít nhất là 02 ngườidau tich.svg

B. Nếu đơn vị bầu cử được bầu ba đại biểu thì số người trong danh sách ứng cử phải nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu ít nhất là 03 người

C. Nếu đơn vị bầu cử được bầu ba đại biểu thì số người trong danh sách ứng cử phải nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu ít nhất là 04 người

D. Cả 03 phương án đều sai

Câu 17: Những trường hợp nào không được tham gia vào các tổ phụ trách bầu cử

A. Người ứng cử đại biểu Quốc hội ở đơn vị bầu cử mà mình ứng cử

B. Người ứng cử đại biểu HĐND ở đơn vị mình ứng cử

C. Cả a, b đều đúngdau tich.svg

D. Cả a, b đều sai

Câu 18: Tỉnh A không thuộc tỉnh miền núi, vùng cao, có 1.200.000 dân, tổng số đại biểu hội đông nhân dân tỉnh được bầu là:

A. 50 đại biểu

B. 51 đại biểu

C. 52 đại biểudau tich.svg

D. 53 đại biểu

Câu 19: Nguyễn Văn A là cử tri, tự nguyện xin vào cơ sở cai nghiện từ ngày 20/2/2020, đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, ông A vẫn đang thực hiện việc cai nghiện ở cơ sở cai nghiện, trong trường hợp này:

A. Ông A không được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

B. Ông A được ghi tên vào danh cách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ở cả 3 cấp: cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tại khu vực bỏ phiếu nơi có cơ sở cai nghiệndau tich.svg

C. Được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội, và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tại khu vực bỏ phiếu nơi có cơ sở cai nghiện

D. Được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tại khu vực bỏ phiếu nơi người đó đăng ký thường trú.

Câu 20: Trong các tiêu chuẩn nào dưới đây, đâu là một trong những tiêu chuẩn mà người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân phải có

A. Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.dau tich.svg

B. Có trình độ đại học trở lên

C. Người từ đủ 18 tuổi trở lên

D. Cả a, b, c đều đúng

4. Đáp án cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến Quảng Nam” 2021 đợt 1 số 2

Câu 1: Theo quy định tại Luật Bẩu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, ai có quyền bầu cử?

A. Tính đến ngày bầu cử được công bố, người đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử

B. Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cửdau tich.svg

C. Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử

D. Người thành niên có quyền bầu cử.

Câu 2: Theo quy định tại Luật Bẩu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, cơ quan nào quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp?

A. Quốc hộidau tich.svg

B. Hội đồng bầu cử quốc gia

C. Ủy ban thường vụ Quốc hội

D. Hội đồng bầu cử quốc gia quyết định ngày bầu cử toàn quốc, Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Câu 3: Theo quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, nhận định nào sau đây đúng?

A. Mọi công dân có quyền bầu cử đều được ghi tên vào danh sách cử tri và được phát thẻ cử tri

B. Người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự không được ghi tên vào danh sách cử tri

C. Mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri ở nơi mình thường trú hoặc tạm trú.dau tich.svg

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 4: Theo quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, nhận định nào sau đây đúng?

A. Công dân chỉ được nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân 01 cấp trong cùng một nhiệm kỳ

B. Công dân chỉ được nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tối đa 02 cấp trong cùng một nhiệm kỳ; nếu nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội thì không được nộp hồ sơ ứng cử làm đại biểu hội đồng nhân dân

C. Công dân chỉ được nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tối đa 02 cấp trong cùng một nhiệm kỳ; nếu nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội thì chỉ được nộp hồ sơ ứng cử làm đại biểu Hội đồng nhân dân ở một cấp.dau tich.svg

D. Công dân nếu nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội thì được nộp hồ sơ ứng cử làm đại biểu Hội đồng nhân dân ở 02 cấp.

Câu 5: Chọn câu trả lời đúng.

A. Đại biểu hội đồng nhân dân phải giải quyết khiếu nại, tố cáo khi nhận được khiếu nại, tố cáo của công dân

B. Đại biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo khi nhận được khiếu nại, tố cáo của công dân

C. Sau mỗi kỳ họp Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm báo cáo với cử tri về kết quả của kỳ họp, phổ biến và giải thích các nghị quyết của Hội đồng nhân dân, vận động và cùng với Nhân dân thực hiện các nghị quyết đó.dau tich.svg

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 6: Theo quy định tại Luật Bẩu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ thì:

A. Không được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nơi người đó bị tạm giam, tạm giữ

B. Được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp tỉnh và cấp huyện nơi người đó bị tạm giam, tạm giữ

C. Được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội, và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi người đó đăng ký thường trú.

D. Được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi người đó đang bị tạm giam, tạm giữdau tich.svg

Câu 7: Nhận định nào sau đây đúng?

A. Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền miễn trừ khi làm nhiệm vụ. Không được bắt, giam, giữ khởi tố đại biểu Hội đồng nhân dân, khám xét nơi ở và nơi làm việc của đại biểu Hội đồng nhân dân

B. Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền miễn trừ khi làm nhiệm vụ. Không được bắt, giam, giữ khởi tố đại biểu Hội đồng nhân dân, khám xét nơi ở và nơi làm việc của đại biểu Hội đồng nhân dân nếu không có sự đồng ý của Hội đồng nhân dân hoặc trong thời gian Hội đồng nhân dân không họp không có sự đồng ý của Thường trực Hội đồng nhân dândau tich.svg

C. Trường hợp đại biểu Hội đồng nhân dân bị tạm giữ vì phạm tội quả tang thì cơ quan tạm giữ không cần báo cáo cho Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định

D. b, c đúng

Câu 8: Địa phương nào có các quận, phường sẽ không tổ chức bầu đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2026

A. Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

B. Thành phố Hà Nội

C. Cả a, b đều đúngdau tich.svg

D. Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội

Câu 9: Dự kiến Số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV là:

A. 400 người

B. 500 ngườidau tich.svg

C. 600 người

D. Cả 03 phương án đều sai

Câu 10: Người ứng cử vận động bầu cử bằng hình thức nào?

A. Gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri ở địa phương nơi mình ứng cử

B. Gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở địa phương nơi mình ứng cử và thông qua phương tiện thông tin đại chúngdau tich.svg

C. Gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở bất cứ địa phương nào

D. Cả 3 phương án đều sai

Câu 11: Cơ quan, tổ chức nào có thẩm quyền lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội

A. Ủy ban Thường vụ Quốc hội

B. Hội đồng bầu cử quốc giadau tich.svg

C. Ban thường trực Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

D. Cả 03 phương án đều đúng

Câu 12: Xóa tên người ứng cử đại biểu Quốc hội trong trường hợp nào

A. Bị khởi tố bị can, bị bắt, giữ vì phạm tội quả tang

B. Bị mất năng lực hành vi dân sự

C. Chết hoặc vi phạm nghiêm trọng pháp luật về bầu cử

D. Cả 03 phương án đều đúngdau tich.svg

Câu 13: Chọn câu trả lời đúng, đâu là một trong những nguyên tắc xác định người trúng cử

A. Người trúng cử phải là người ứng cử đạt số phiếu bầu 2/3 tổng số phiếu bầu hợp lệ

B. Người trúng cử phải là người ứng cử đạt số phiếu bầu quá một nửa tổng số phiếu bầu hợp lệdau tich.svg

C. Trường hợp số người ứng cử đạt số phiếu bầu 2/3 tổng số phiếu bầu hợp lệ nhiều hơn số lượng đại biểu mà đơn vị bầu cử được bầu thì những người trúng cử là những người có số phiếu bầu cao hơn

D. Cả a, c đều đúng

Câu 14: Thời gian công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu đại biểu Quốc hội ?

A. Chậm nhất là 10 ngày sau ngày bầu cử

B. Chậm nhất là 15 ngày sau ngày bầu cử

C. Chậm nhất là 20 ngày sau ngày bầu cửdau tich.svg

D. Chậm nhất là 25 ngày sau ngày bầu cử

Câu 15: Thời gian công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu đại biểu Hội đồng nhân dân?

A. Chậm nhất là 10 ngày sau ngày bầu cửdau tich.svg

B. Chậm nhất là 15 ngày sau ngày bầu cử

C. Chậm nhất là 20 ngày sau ngày bầu cử

D. Chậm nhất là 25 ngày sau ngày bầu cử

Câu 16: Cơ quan nào xác nhận tư cách người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân

A. Hội đồng bầu cử quốc gia

B. Ủy ban bầu cửdau tich.svg

C. Hội đồng nhân dân

D. Quốc hội

Câu 17: Đối với tỉnh không phải là tỉnh miền núi, vùng cao việc xác định tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được thực hiện theo nguyên tắc sau:

A. Tỉnh có từ 1 triệu dân trở xuống được bầu 50 đại biểu, có trên một triệu dân thì tổng số đại biểu được bầu không quá 85 đại biểu

B. Tỉnh có từ 500.000 dân trở xuống thì được bầu 50 đại biểu, có trên 500.000 dân thì thêm bảy mươi nghìn dân được bầu thêm 01 đại biểu nhưng tổng số không quá 85 đại biểu

C. Tỉnh có từ 1 triệu dân trở xuống thì được bầu 50 đại biểu, có trên 1 triệu dân thì thêm bảy mươi nghìn dân được bầu thêm 01 đại biểu

D. Tỉnh có từ 1 triệu dân trở xuống thì được bầu 50 đại biểu, có trên 1 triệu dân thì thêm bảy mươi nghìn dân được bầu thêm 01 đại biểu nhưng tổng số không quá 85 đại biểdau tich.svg

Câu 18: Nguyễn Văn A là người đăng ký tạm trú, có thời gian đăng ký tạm trú tại đơn vị hành chính cấp xã nơi có đơn vị bỏ phiếu 13 tháng, theo quy định tại Luật Bẩu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, ông A được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và bầu đại biểu Hội đồng nhân dân ở mấy cấp (trừ nơi không có đơn vị hành chính cấp xã hoặc nơi thực hiện mô hình chính quyền đô thị không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, phường)?

A. 01 cấp: cấp huyện

B. 02 cấp: cấp huyện và cấp xã

C. 1 cấp: Cấp xã

D. 03 cấp: Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xãdau tich.svg

Câu 19: Nhận định nào sau đây đúng:

A. Đại biểu Quốc hội có quyền miễn trừ khi làm nhiệm vụ. Không được bắt, giam, giữ, khởi tố đại biểu Quốc hội, khám xét nơi ở và nơi làm việc của đại biểu Quốc hội.

B. Đại biểu Quốc hội không thể bị cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đại biểu công tác bãi nhiệm, cách chức, buộc thôi việc, sa thải

C. Trường hợp đại biểu Quốc hội bị tạm giữ vì phạm tội quả tang thì cơ quan tạm giữ phải lập tức báo cáo để Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.dau tich.svg

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 20: Huyện A (không phải là huyện miền núi, vùng cao, hải đảo) có 85.000 dân, tổng số đại biểu hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là:

A. 30 đại biểudau tich.svg

B. 31 đại biểu

C. 32 đại biểu

D. 35 đại biểu

5. Đáp án cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến Quảng Nam” 2021 đợt 1 số 3

Câu 1: Theo quy định tại Luật Bẩu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, ai có quyền bầu cử?

A. Tính đến ngày bầu cử được công bố, người đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử

B. Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cửdau tich.svg

C. Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử

D. Người thành niên có quyền bầu cử.

Câu 2: Theo quy định tại Luật Bẩu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015

Cơ quan nào quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp?

A. Quốc hộidau tich.svg

B. Hội đồng bầu cử quốc gia

C. Ủy ban thường vụ Quốc hội

D. Hội đồng bầu cử quốc gia quyết định ngày bầu cử toàn quốc, Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Câu 3: Theo quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, công dân có quyền khiếu nại với cơ quan lập danh sách cử tri:

dap an cuoc thi tim hieu phap luat truc tuyen quang nam so 1

A. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày lập danh sách cử tri

B. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày niêm yết danh sách cử tri

C. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày niêm yết danh sách cử tridau tich.svg

D. Không có quyền khiếu nại với cơ quan lập danh sách cử tri

Câu 4: Theo quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015

Công dân nào được xác định là đủ tuổi để được ghi vào danh sách cử tri để bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026?

A. Người có ngày sinh từ ngày 23/5/2003 trở về trướcdau tich.svg

B. Người có ngày sinh từ 23/5/2003 trở về sau

C. Người có ngày sinh từ ngày 01/01/2004 trở về trước

D. Người có ngày sinh từ ngày 01/01/2003 trở về sau

Câu 5: Theo quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương là

A. Ủy ban bầu cử

B. Ban bầu cử;

C. Tổ bầu cử

D. Cả a, b, cdau tich.svg

Câu 6: Theo quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, nhận định nào sau đây đúng?

A. Công dân chỉ được nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân 01 cấp trong cùng một nhiệm kỳ

B. Công dân chỉ được nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tối đa 02 cấp trong cùng một nhiệm kỳ; nếu nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội thì không được nộp hồ sơ ứng cử làm đại biểu hội đồng nhân dân

C. Công dân chỉ được nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tối đa 02 cấp trong cùng một nhiệm kỳ; nếu nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội thì chỉ được nộp hồ sơ ứng cử làm đại biểu Hội đồng nhân dân ở một cấp.dau tich.svg

D. Công dân nếu nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội thì được nộp hồ sơ ứng cử làm đại biểu Hội đồng nhân dân ở 02 cấp.

Câu 7: Tỉnh miền núi, vùng cao có từ 500.000 dân trở xuống thì số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh:

A. Được bầu 50 đại biểudau tich.svg

B. Được bầu tối đa không quá 75 đại biểu

C. Được bầu 75 đại biểu

D. Được bầu trên 50 đại biểu nhưng không quá 75 đại biểu

Câu 8: Nguyễn Văn A là người đăng ký thường trú tại khu vực bỏ phiếu vậy, theo quy định tại Luật Bẩu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, ông A được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và bầu đại biểu Hội đồng nhân dân ở mấy cấp (trừ nơi không có đơn vị hành chính cấp xã hoặc nơi thực hiện mô hình chính quyền đô thị không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, phường)?

A. 02 cấp: cấp huyện và cấp xã

B. 03 cấp: Cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xãdau tich.svg

C. 01 cấp: Cấp xã

D. Không được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, chỉ được ghi tên vào dánh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội

Câu 9: Theo quy định tại Luật Bẩu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ thì:

A. Không được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nơi người đó bị tạm giam, tạm giữ

B. Được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp tỉnh và cấp huyện nơi người đó bị tạm giam, tạm giữ

C. Được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội, và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi người đó đăng ký thường trú.

D. Được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi người đó đang bị tạm giam, tạm giữdau tich.svg

Câu 10: Bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành trong trường hợp nào?

A. Khi thời gian còn lại của nhiệm kỳ nhiều hơn 18 tháng và đơn vị hành chính mới được thành lập trên cơ sở nhập, chia, điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính hiện có có số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân không đủ hai phần ba tổng số đại biểu được bầu theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương.

B. Khi thời gian còn lại của nhiệm kỳ nhiều hơn 18 tháng và Hội đồng nhân dân thiếu trên một phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân đã được bầu ở đầu nhiệm kỳ.

C. Cả a, b đều đúngdau tich.svg

D. Cả a, b đều sai

Câu 11: Tỷ lệ phụ nữ được giới thiệu thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội

A. Đảm bảo ít nhất 25%

B. Đảm bảo ít nhất 30%

C. Đảm bảo ít nhất 35%dau tich.svg

D. Đảm bảo ít nhất 40%

Câu 12: Thời hạn tạm ngừng việc xem xét khiếu nại

tố cáo, kiến nghị đối với người ứng cử và việc lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân được quy định như thế nào?

A. 10 ngày trước ngày bầu cử.dau tich.svg

B. 15 ngày trước ngày bầu cử.

C. 20 ngày trước ngày bầu cử.

D. Cả 03 phương án đều sai

Câu 13: Cơ quan, tổ chức nào có thẩm quyền lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội

A. Ủy ban Thường vụ Quốc hội

B. Hội đồng bầu cử quốc giadau tich.svg

C. Ban thường trực Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

D. Cả 03 phương án đều đúng

Câu 14: Cơ quan nào xác nhận tư cách người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân

A. Hội đồng bầu cử quốc gia

B. Ủy ban bầu cửdau tich.svg

C. Hội đồng nhân dân

D. Quốc hội

Câu 15: Bầu cử lại đại biểu HĐND được tiến hành trong trường hợp nào?

A. Đơn vị bầu cử có số cử tri đi bỏ phiếu chưa đạt quá một nửa tổng số cử tri ghi trong danh sách cử tri

B. Khi khu vực bỏ phiếu, đơn vị bầu cử có vi phạm pháp luật nghiêm trọng

C. Cả a, b đều đúngdau tich.svg

D. Cả a, b đều sai

Câu 16: Những trường hợp nào không được tham gia vào các tổ phụ trách bầu cử

A. Người ứng cử đại biểu Quốc hội ở đơn vị bầu cử mà mình ứng cử

B. Người ứng cử đại biểu HĐND ở đơn vị mình ứng cử

C. Cả a, b đều đúngdau tich.svg

D. Cả a, b đều sai

Câu 17: Tỉnh A không thuộc tỉnh miền núi, vùng cao, có 1.200.000 dân, tổng số đại biểu hội đông nhân dân tỉnh được bầu là:

A. 50 đại biểu

B. 51 đại biểu

C. 52 đại biểudau tich.svg

D. 53 đại biểu

Câu 18: Nguyễn Văn A là người đăng ký tạm trú, có thời gian đăng ký tạm trú tại đơn vị hành chính cấp xã nơi có đơn vị bỏ phiếu 13 tháng

theo quy định tại Luật Bẩu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, ông A được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và bầu đại biểu Hội đồng nhân dân ở mấy cấp (trừ nơi không có đơn vị hành chính cấp xã hoặc nơi thực hiện mô hình chính quyền đô thị không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, phường)?

A. 01 cấp: cấp huyện

B. 02 cấp: cấp huyện và cấp xã

C. 1 cấp: Cấp xã

D. 03 cấp: Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xãdau tich.svg

Câu 19: Nguyễn Văn A là cử tri, tự nguyện xin vào cơ sở cai nghiện từ ngày 20/2/2020đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, ông A vẫn đang thực hiện việc cai nghiện ở cơ sở cai nghiện, trong trường hợp này:

A. Ông A không được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

B. Ông A được ghi tên vào danh cách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ở cả 3 cấp: cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tại khu vực bỏ phiếu nơi có cơ sở cai nghiệndau tich.svg

C. Được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội, và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tại khu vực bỏ phiếu nơi có cơ sở cai nghiện

D. Được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tại khu vực bỏ phiếu nơi người đó đăng ký thường trú.

Câu 20: Nhận định nào sau đây đúng:

A. Đại biểu Quốc hội có quyền miễn trừ khi làm nhiệm vụ. Không được bắt, giam, giữ, khởi tố đại biểu Quốc hội, khám xét nơi ở và nơi làm việc của đại biểu Quốc hội.

B. Đại biểu Quốc hội không thể bị cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đại biểu công tác bãi nhiệm, cách chức, buộc thôi việc, sa thải

C. Trường hợp đại biểu Quốc hội bị tạm giữ vì phạm tội quả tang thì cơ quan tạm giữ phải lập tức báo cáo để Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.dau tich.svg

D. Cả a, b, c đều đúng

6. Đáp án cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến Quảng Nam” 2021 đợt 1 số 4

Câu 1: Nguyên tắc bầu cử theo quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015:

A. Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

B. Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kíndau tich.svg

C. Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc trực tiếp và bỏ phiếu kín

D. Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, trực tiếp và bỏ phiếu kín

Câu 2: Theo quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, công dân có quyền khiếu nại với cơ quan lập danh sách cử tri:

A. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày lập danh sách cử tri

B. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày niêm yết danh sách cử tri

C. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày niêm yết danh sách cử tridau tich.svg

D. Không có quyền khiếu nại với cơ quan lập danh sách cử tri

Câu 3: Tỉnh A thuộc tỉnh miền núi, có số lượng 640.000 dân, vậy tỉnh đó được bầu bao nhiêu đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh?

A. 50 đại biểu

B. 51 đại biểu

C. 52 đại biểudau tich.svg

D. 53 đại biểu

Câu 4: Huyện A là huyện miền núi, có 62.000 dân, tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là:

A. 30 đại biểu

B. 33 đại biểudau tich.svg

C. 35 đại biểu

D. 34 đại biểu.

Câu 5: Xã A không phải là xã miền núi, vùng cao và hải đảo, xã A có 7.486 dân, tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu là:

A. 25 đại biểudau tich.svg

B. 26 đại biểu

C. 27 đại biểu

D. 30 đại biểu

Câu 6: Nguyễn Văn A là người tạm trú và có thời gian đăng ký tạm trú tại địa phương B là 11 tháng 20 ngày, theo quy định tại Luật Bẩu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, ông A được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và bầu đại biểu Hội đồng nhân dân ở mấy cấp tại địa phương B?

A. 01 cấp: Cấp huyện

B. 02 cấp: Cấp tỉnh, cấp huyệndau tich.svg

C. 02 cấp: Cấp huyện, cấp xã,

D. 03 cấp: Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Câu 7: Theo quy định tại Luật Bẩu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ thì:

A. Không được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nơi người đó bị tạm giam, tạm giữ

B. Được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp tỉnh và cấp huyện nơi người đó bị tạm giam, tạm giữ

C. Được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội, và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi người đó đăng ký thường trú.

D. Được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi người đó đang bị tạm giam, tạm giữdau tich.svg

Câu 8: Trường hợp nào cử tri chỉ được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện?

A. Cử tri là quân nhân ở các đơn vị vũ trang nhân dân.

B. Công dân Việt Nam ở nước ngoài trở về Việt Nam trong khoảng thời gian từ sau khi danh sách cử tri đã được niêm yết đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ, làm thủ tục để được ghi tên vào danh sách cử tri tại nơi tạm trú

C. Cử tri là người tạm trú tại đơn vị hành chính cấp xã và có thời gian đăng ký tạm trú chưa đủ 12 tháng, có nguyện vọng tham gia bỏ phiếu tại nơi tạm trú

D. cả a, b, c đều đúngdau tich.svg

Câu 9: Cơ quan nào quyết định và công bố ngày bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

A. Quốc hội

B. Ủy ban thường vụ Quốc Hộidau tich.svg

C. Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

D. Cả 03 phương án trên đều sai

Câu 10: Tỷ lệ phụ nữ được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội

A. Đảm bảo ít nhất 25%

B. Đảm bảo ít nhất 30%

C. Đảm bảo ít nhất 35%dau tich.svg

D. Đảm bảo ít nhất 40%

Câu 11: Hành vi nào không bị cấm trong vận động bầu cử

A. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để sử dụng phương tiện thông tin đại chúng trong vận động bầu cử

B. Lợi dụng vận động bầu cử để vận động tài trợ, quyên góp ở trong nước và nước ngoài cho tổ chức, cá nhân mình

C. Sử dụng hoặc hứa tặng, cho, ủng hộ tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất để lôi kéo, mua chuộc cử tri

D. Gặp gỡ, tiếp xúc cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở địa phương nơi mình ứng cửdau tich.svg

Câu 12: Thời gian bỏ phiếu

A. Việc bỏ phiếu bắt đầu từ 07 giờ sáng đến bảy giờ tối cùng ngày

B. Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 05 giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 09 giờ tối cùng ngày

C. Cả a, b đều đúngdau tich.svg

D. Cả a, b đều sai

Câu 13: Thời gian công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu đại biểu Hội đồng nhân dân?

A. Chậm nhất là 10 ngày sau ngày bầu cửdau tich.svg

B. Chậm nhất là 15 ngày sau ngày bầu cử

C. Chậm nhất là 20 ngày sau ngày bầu cử

D. Chậm nhất là 25 ngày sau ngày bầu cử

Câu 14: Ai là người được chứng kiến việc kiểm phiếu

A. Hai cử tri không phải là người ứng cử

B. Phóng viên báo chí

C. Người ứng cử, đại diện cơ quan, tổ chức giới thiệu người ứng cử

D. Cả 03 phương án đều đúngdau tich.svg

Câu 15: Bầu cử lại đại biểu HĐND được tiến hành trong trường hợp nào?

A. Đơn vị bầu cử có số cử tri đi bỏ phiếu chưa đạt quá một nửa tổng số cử tri ghi trong danh sách cử tri

B. Khi khu vực bỏ phiếu, đơn vị bầu cử có vi phạm pháp luật nghiêm trọng

C. Cả a, b đều đúngdau tich.svg

D. Cả a, b đều sai

Câu 16: Xã A là xã hải đảo, có 2.998 dân. Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là:

A. 15 đại biểu

B. 30 đại biểu

C. 21 đại biểu

D. 19 đại biểudau tich.svg

Câu 17: Theo quy định tại Luật Bẩu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, cử tri là người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thì:

A. Không được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

B. Được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp tỉnh và cấp huyện nơi chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

C. Được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội, và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộcdau tich.svg

D. Được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi người đó đăng ký thường trú.

Câu 18: Nguyễn Văn A là cử tri, tự nguyện xin vào cơ sở cai nghiện từ ngày 20/2/2020, đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, ông A vẫn đang thực hiện việc cai nghiện ở cơ sở cai nghiện, trong trường hợp này:

A. Ông A không được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

B. Ông A được ghi tên vào danh cách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ở cả 3 cấp: cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tại khu vực bỏ phiếu nơi có cơ sở cai nghiệndau tich.svg

C. Được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội, và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tại khu vực bỏ phiếu nơi có cơ sở cai nghiện

D. Được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tại khu vực bỏ phiếu nơi người đó đăng ký thường trú.

Câu 19: Tổng số đại biểu hội đồng nhân dân huyện đối với huyện miền núi, vùng cao, hải đảo được xác định theo nguyên tắc:

A. Huyện có từ 40.000 dân trở xuống được bầu 30 đại biểu; có trên 40.000 dân thì cứ thêm 7.000 dân được bầu thêm 01 đại biểu, nhưng tổng số không quá 35 đại biểudau tich.svg

B. Huyện có từ 40.000 dân trở xuống được bầu 30 đại biểu; có trên 40.000 dân thì cứ thêm 5.000 dân được bầu thêm 01 đại biểu, nhưng tổng số không quá 35 đại biểu

C. Được bầu 30 đại biểu

D. Được bầu 35 đại biểu

Trên đây, THPT Đồng Hới.vn đã đưa ra Đáp án cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến Quảng Nam”. Mời các bạn đọc thêm các bài viết liên quan tại mảng Tài liệu

Các bài viết liên quan:

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button