Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán Quảng Bình 2022

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán Quảng Bình 2022

Đáp án đề thi vào 10 môn Toán Quảng Bình năm học 2022 – 2023 được cập nhật nhanh nhất tại đây. Tuyển tập đề vào 10 Quảng Bình môn Toán qua các năm

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán Quảng Bình 2022

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Quảng Bình năm 2022-2023 chính thức được Đọc tài liệu cập nhật nhanh và chính xác kèm đáp án bên dưới.

Tham khảo chi tiết đề thi chính thức tại đây:

Đề thi vào lớp 10 môn Toán Quảng Bình 2022

Xem thêm thông tin tuyển sinh:

  • Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Quảng Bình
  • Điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 Quảng Bình
  • Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn 2022 Quảng Bình

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Quảng Bình 2021

Đề thi chính thức vào lớp 10 môn Toán năm 2021 tỉnh Quảng Bình được cập nhật ngay khi kỳ thi diễn ra ngày 08/06/2021.

de thi vao 10 mon toan quang binh rs650

de thi vao 10 mon toan quang binh 2021 ma 02 rs650

(Mã đề 002 có cách làm tương tự, các em tham khảo giải đề thi mã 001 dưới đây)

Đáp án mã 01

Câu 1

a) (begin{aligned} & A=sqrt{8}-sqrt{32}+sqrt{50}\ &A=sqrt{8}-sqrt{32}+sqrt{50}\ &A=sqrt{2^{2} cdot 2}-sqrt{4^{2} cdot 2}+sqrt{5^{2} cdot 2}\ &A=2 sqrt{2}-4 sqrt{2}+5 sqrt{2}\ &A=(2-4+5) sqrt{2}\ &A=3 sqrt{2}\ &text { Vậy } A=5 sqrt{2} text { . } end{aligned})

b)

(B=left(3+frac{a+sqrt{a}}{sqrt{a}+1}right) cdotleft(3-frac{a-sqrt{a}}{sqrt{a}-1}right)( với,,a geq 0, a neq 1).)

Với (a geq 0, a neq 1) ta có:

(B=left(3+frac{a+sqrt{a}}{sqrt{a}+1}right) cdotleft(3-frac{a-sqrt{a}}{sqrt{a}-1}right))

(B=left(3+frac{sqrt{a}(sqrt{a}+1)}{sqrt{a}+1}right) cdotleft(3-frac{sqrt{a}(sqrt{a}-1)}{sqrt{a}-1}right))

(B=(3+sqrt{a}) cdot(3-sqrt{a}))

B = 9 – a

Vậy với (a geq 0, a neq 1) thì B = 9-a.

Câu 2

a)

Để hàm số y=(m-1) x+2 đồng biến trên ℝ thì m-1>0 ⇒ m>1.

Vậy hàm số y=(m-1) x+2 đồng biển trên ℝ khi m>1.

b) (left{begin{array} { l }  { 3 x + 2 y = 8 } \ { 3 x – 4 y = 2 } end{array} Leftrightarrow left{begin{array} { l }  { 6 y = 6 } \ { 3 x + 2 y = 8 } end{array} Leftrightarrow left{begin{array} { l }  { y = 1 } \ { 3 x + 2 = 8 } end{array} Leftrightarrow left{begin{array}{l} y=1 \ x=2 end{array}right.right.right.right.)

Câu 3.

a) (text { Với } m=1 text { thì (1) trờ thành } x^{2}-6 x+5=0 text { . })

Ta có a+b+c = 1-6+5=0 nên phương trình có 2 nghiệm phân biệt 

( left[begin{array}{l} x=1 \ x=frac{c}{a}=5. end{array}right.)

Vậy khi m=1 thì tập nghiềm của phương trình là S= {1 ; 5}.

b) Phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt

(x_{1}, x_{2} Leftrightarrow Delta^{prime}>0 Leftrightarrow 9-m-4>0 Leftrightarrow 5-m>0 Leftrightarrow m .

Khi đó áp dụng hệ thức Vi- ét ta có

(left{begin{array}{l} x_{1}+x_{2}=6 \ x_{1} x_{2}=m+4 end{array}right.)

Khi đó ta có: 

(begin{aligned} 2020left(x_{1}+x_{2}right)-2021 x_{1} x_{2}=2014 \ Leftrightarrow 2020.6-2021 .(m+4)=2014 \ Leftrightarrow 12120-2021 m-8084=2014 \ Leftrightarrow 2021 m=2022 \ Leftrightarrow m=frac{2022}{2021}(mathrm{tm}) \ text { Vậy } m=frac{2022}{2021} . end{aligned})

Câu 4.

Áp dụng BĐT Cô-si ta có

(begin{aligned} &sqrt{16 a(15 a+b)} leqslant frac{16 a+15 a+b}{2}=frac{31 a+b}{2}\ &sqrt{16 b(15 b+a)} leq frac{16 b+15 b+a}{2}=frac{31 b+a}{2}\ &Rightarrow sqrt{16 a(15 a+b)}+sqrt{16 b(15 b+a)} leq frac{31 a+b+31 b+a}{2}=16(a+b)\ &Rightarrow sqrt{a(15 a+b)}+sqrt{b(15 b+a)} leq 4(a+b)\ &Rightarrow frac{a+b}{sqrt{a(15 a+b)}+sqrt{b(15 b+a)}} geq frac{1}{4}(d p c m)\end{aligned})

Dấu “=” xày ra khi và chi khi

(left{begin{array}{l} 16 a=15 a+b \ 16 b=15 b+a end{array} Leftrightarrow a=bright. text { . } )

Câu 5

dap an de thi vao 10 mon toan quang binh 2021 cau 5 rs650
 

 

Cùng ôn tập với đề thi vào 10 các năm trước đã được tổng hợp dưới đây:

Đề thi vào 10 môn Toán Quảng Bình các năm

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Quảng Bình năm 2020

de thi tuyen sinh lop 10 mon toan quang binh 2020 rs650
 

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán Quảng Bình 2020

dap an de thi tuyen sinh lop 10 mon toan quang binh 2020 trang 1 rs650
dap an de thi tuyen sinh lop 10 mon toan quang binh 2020 trang 2 rs650
dap an de thi tuyen sinh lop 10 mon toan quang binh 2020 trang 3 rs650
 

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán tỉnh Quảng Bình năm 2019

Câu 2. (1,5 điểm). Cho hàm số y=(a-2)x+5 có đồ thị là đường thẳng d

a) Với giá trị nào của a để Hàm số đồng biến trên R

b) Tìm a để đường thẳng d đi qua điểm M(2;3)

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Quảng Bình năm 2019

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán tỉnh Quảng Bình năm 2013

de thi vao 10 quang binh chinh thuc 2013 rs650

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đề thi vào lớp 10 tỉnh Quảng Bình năm 2013 – 2014

  Trên đây là toàn bộ nội dung của đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2021 và các năm trước của tỉnh Quảng Bình mà Đọc Tài Liệu chia sẻ nhằm giúp các em nắm được các thông tin về kỳ thi này.

   Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành giúp các bạn hoàn thành tốt bài thi của mình.

Xem ngay: Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Đề thi đáp án vào 10

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *