Đề thi đáp án vào 10

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tổ hợp Vĩnh Phúc năm 2020

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tổ hợp Vĩnh Phúc năm 2020

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 Tổ hợp Vĩnh Phúc năm 2020 mã đề 134, 209, 357, 483 gồm lời giải chi tiết các câu hỏi trong đề thi vào lớp 10 môn Tổ hợp năm 2020 Vĩnh Phúc.

NEW : Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tổ hợp tỉnh Vĩnh Phúc 2021

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tổ hợp Vĩnh Phúc năm 2020

Đề thi tuyển sinh Tổ hợp vào lớp 10 năm 2020 Vĩnh Phúc và đáp án được ĐọcTàiLiệu cập nhật giúp các em học sinh tham khảo, so sánh kết quả với bài thi của mình.

Đáp ánđề tuyển sinh vào lớp 10 Tổ hợp Vĩnh Phúc 2020

Dự kiến: Đáp án đề thi tuyển sinh vào 10 Tổ hợp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 sẽ được cập nhật sau khi kết thúc thời gian thi chính thức 30 – 40 phút

Mã đề 134

Phần 1: Tiếng Anh

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

A

C

B

A

D

C

C

A

A

A

Câu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

B

C

D

A

C

C

D

C

A

D

Câu

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Đáp án

C

B

D

B

A

C

B

D

D

B

Phần 2: Vật Lý

Câu

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Đáp án

A

C

A

C

B

D

B

A

A

D

Câu

41

42

43

44

45

Đáp án

D

C

A

C

D

Phần 3: Địa Lý

Câu

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

Đáp án

A

D

B

D

B

A

B

D

C

D

Câu

56

57

58

59

60

Đáp án

B

B

C

B

B

ĐÁP ÁN TỔ HỢP

Mã đề 209

Phần 1: Tiếng Anh

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

B

D

A

C

C

A

A

A

C

D

Câu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

D

A

C

C

C

B

C

D

D

A

Câu

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Đáp án

A

C

B

A

D

A

C

D

A

A

Phần 2: Vật Lý

Câu

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Đáp án

D

C

B

B

B

B

A

D

D

C

Câu

41

42

43

44

45

Đáp án

D

D

A

B

C

Phần 3: Địa Lý

Câu

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

Đáp án

C

B

D

D

B

A

B

A

C

B

Câu

56

57

58

59

60

Đáp án

B

C

B

D

B

ĐÁP ÁN TỔ HỢP

Mã đề 357

Phần 1: Tiếng Anh

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

D

B

B

B

C

C

A

C

A

A

Câu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

A

D

C

D

A

C

C

C

B

A

Câu

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Đáp án

C

A

D

D

D

B

B

A

C

A

Phần 2: Vật Lý

Câu

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Đáp án

A

D

A

A

D

C

B

C

D

B

Câu

41

42

43

44

45

Đáp án

D

D

A

B

C

Phần 3: Địa Lý

Câu

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

Đáp án

B

D

B

C

A

D

C

B

B

B

Câu

56

57

58

59

60

Đáp án

D

C

D

A

B

ĐÁP ÁN TỔ HỢP

Mã đề 483

Phần 1: Tiếng Anh

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

C

C

A

B

C

C

D

B

D

A

Câu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

D

D

C

D

B

A

C

D

A

D

Câu

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Đáp án

A

B

B

C

D

D

D

C

B

A

Phần 2: Vật Lý

Câu

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Đáp án

D

A

B

D

A

D

B

D

C

C

Câu

41

42

43

44

45

Đáp án

B

C

A

A

A

Phần 3: Địa Lý

Câu

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

Đáp án

C

C

B

C

D

A

B

B

B

B

Câu

56

57

58

59

60

Đáp án

A

B

A

C

A

Đề thi vào lớp 10 năm 2020

Chi tiết đề thi vào lớp 10 Tổ hợp của tỉnh Vĩnh Phúc như sau:

Mã 134

de thi tuyen sinh vao lop 10 mon to hop nam 2020 vinh phuc trang 1 rs650
de thi tuyen sinh vao lop 10 mon to hop nam 2020 vinh phuc trang 2 rs650
de thi tuyen sinh vao lop 10 mon to hop nam 2020 vinh phuc trang 3 rs650
de thi tuyen sinh vao lop 10 mon to hop nam 2020 vinh phuc trang 4 rs650
de thi tuyen sinh vao lop 10 mon to hop nam 2020 vinh phuc trang 5 rs650
de thi tuyen sinh vao lop 10 mon to hop nam 2020 vinh phuc trang 6 rs650

Mã 209

de thi tuyen sinh vao lop 10 mon to hop nam 2020 vinh phuc ma209 1 rs650
de thi tuyen sinh vao lop 10 mon to hop nam 2020 vinh phuc ma209 2 rs650
de thi tuyen sinh vao lop 10 mon to hop nam 2020 vinh phuc ma209 3 rs650
de thi tuyen sinh vao lop 10 mon to hop nam 2020 vinh phuc ma209 4 rs650
de thi tuyen sinh vao lop 10 mon to hop nam 2020 vinh phuc ma209 5 rs650
de thi tuyen sinh vao lop 10 mon to hop nam 2020 vinh phuc ma209 6 rs650

-/-

Các môn thi khác

  • Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2020 Vĩnh Phúc
  • Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Văn năm 2020 Vĩnh Phúc

Có thể các em quan tâm:

  • Điểm thi vào 10 Vĩnh Phúc
  • Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc

Trên đây là toàn bộ nội dung của đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Tổ hợp năm 2020 nằm trong tuyển tập đề thi vào lớp 10 môn tổ hợp Vĩnh Phúc được Đọc Tài Liệu thực hiện sau khi kì thi chính thức diễn ra. Với nội dung này các em có thể so sánh đối chiếu kết quả bài thi của mình!

Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành hữu ích với bạn trong kỳ thi này!

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Đề thi đáp án vào 10

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button