Đề thi đáp án vào 10

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng Anh Đà Nẵng 2022

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng Anh Đà Nẵng 2022

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng Anh Đà Nẵng năm 2022 – 2023 nhanh và chính xác. Tuyển tập đề thi vào 10 Đà Nẵng môn Anh các năm trước

Mời bạn đọc tham khảo Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 từ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Đà Nẵng năm học 2022 – 2023 kèm đáp án chi tiết được cập nhật nhanh nhất bên dưới.

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng Anh Đà Nẵng 2022

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Đà Nẵng 2022

Đề thi và đáp án môn Anh kỳ thi vào lớp 10 năm 2022 tại tỉnh Đà Nẵng sẽ được Đọc Tài Liệu cập nhật ngay khi môn thi kết thúc. Tham khảo đề thi và đáp án môn Anh Đà Nẵng các năm trước bên dưới:

Xem thêm thông tin:

  • Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2022
  • Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 Đà Nẵng
  • Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Đà Nẵng
  • Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Đà Nẵng 2022
  • Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn Đà Nẵng 2022

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng Anh Đà Nẵng 2021

I. Multiple Choice. (0,125 điểm/câu)

Câu Đ/a Câu Đ/a
1 D 9 B
2 C 10 D
3 A 11 C
4 C 12 C
5 A 13 D
6 C 14 A
7 A 15 B
8 B 16 D

II. Word Form: Mỗi câu 0.25 đ x 4 câu = 1.0 điểm.

(Từ nào sai lỗi chính tả, không cho điểm từ đó.)

1. attraction

2. intelligent

3. fluently

4. produce

III. Tenses: Mỗi câu 0.25đ x 4 câu = 1,0 điểm.

1. walks

2. have made

3. are playing

4. were taken

IV. Word Building: Mỗi câu 0,25đ x 4 câu = 1,0 điểm.

1. English

2. give

3. visitors

4. space

V. Reading Comprehension (Matching): Mỗi câu 0.25đ x 4 câu = 1.0 điểm.

1. B

2.C

3.D

4.A

5. E

VI. Reading Comprehension (Note Completion): Mỗi câu 0.25đ x 4 câu = 1.0 điểm.

1. Thailand

2. Songkran/ The Water Festival

3. April

4. (their) bad luck

VII. Reading Comprehension (Gap-FilI): Mỗi câu 0.25 4 x 4 câu = 1.0 điểm.

1. celebration

2. excellent

3. so

4. wish

Writing: Mỗi câu 0,5đ x 4 câu = 2.0 điểm.

VIII. Complete each of the following sentences so that it is closest in meaning to the original one. 

1. “I know a better restaurant.” Jack said to me.

→Jack told me (that) he knew a better restaurant.

* Viết lại và đổi được 1-2 phần gạch dưới: được 0.25 đ

2. It’s a pity that Mary isn’t aware of the importance of healthy eating.

→I wish Mary was/were aware of the importance of healthy eating.

IX. Complete each of the following sentences so that it is closest in meaning to the original one. Use the word given in brackets. 

3. Tom is the tallest boy in my class. (as)

→ No one in my class is as tall as Tom.

4. We plan to go to Australia because we want to visit the Sydney Opera House. (order)

→We plan to go to Australia in order to visit in order that we can visit will be able to visit the Sydney Opera House.

-/-

Kỳ thi vào 10 môn Anh Đà Nẵng năm học 2021-2022 chính thức được cập nhật ngay ngày 15/06/2021.

Cùng ôn tập chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới với đề thi tuyển sinh lớp 10 Đà Nẵng môn Anh nhé:

Tuyển tập đề thi vào 10 Đà Nẵng môn Anh các năm trước

  • Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Đà Nẵng năm 2020
  • Đề thi thử vào 10 môn Anh năm 2019 THPT Nguyễn Trãi
  • Đề thi thử môn Anh vào lớp 10 trường THPT Trần Phú

Trên đây là toàn bộ nội dung của đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2022 và tuyển tập đề thi vào 10 môn Anh Đà Nẵng mà Đọc Tài Liệu chia sẻ nhằm giúp các em nắm được các thông tin về kỳ thi này.

Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành giúp các bạn hoàn thành tốt bài thi của mình.

Xem ngay: Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Đề thi đáp án vào 10

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button