Đáp án đề thi tổng hợp vào lớp 10 tỉnh Ninh Bình năm 2018

Đáp án đề thi tổng hợp vào lớp 10 tỉnh Ninh Bình năm 2018

Cập nhật đề thi chính thức và đáp án thi vào lớp 10 môn thi tổng hợp năm học 2018 của sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình.

Mục lục nội dung

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi tổng hợp vào lớp 10 tỉnh Ninh Bình năm 2018

  • 1. Đề thi chính thức
  • 2. Đáp án tham khảo

Mới nhất: Đề thi tổ hợp tuyển sinh vào 10 Ninh Bình năm 2019 (có đáp án)

Đề thi chính thức:

SỞ GD&ĐT NINH BÌNH

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
NĂM HỌC 2018 – 2019
Bài thi tổng hợp – Ngày thi 1/6/2018

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề thi 125

PHẦN I. KHOA HỌC XÃ HỘI (3,0 điểm) – Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam.

Câu 1: Nội dung cơ bản trong đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 – 1954) được Đảng Cộng sản Đông Dương xác định là

A. trường kì đấu tranh bằng con đường hòa bình, buộc thực dân Pháp phải trao trả độc lập cho dân tộc Việt Nam.
B. cuộc chiến tranh chính nghĩa nhằm bảo vệ độc lập dân tộc.
C. toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.
D. tranh thủ sự ủng hộ của các lực lượng tiến bộ quốc tế để chống thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc.

Câu 2: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 của quân dân Việt Nam đã phát triển qua ba chiến dịch lớn là:

A. Tây Nguyên, Huế – Đà Nẵng, Hồ Chí Minh.
B. Tây Nguyên, Việt Bắc, Hồ Chí Minh.
C. Tây Nguyên, Biên Giới, Hồ Chí Minh.
D. Tây Nguyên, Hồ Chí Minh, Hòa Bình.

Câu 3: Bước ra khỏi cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1945), Liên Xô là nước

A. thắng trận, kinh tế phát triển.
B. thắng trận nhưng chịu tổn thất hết sức nặng nề.
C. bại trận nhưng kinh tế tăng trưởng cao.
D. thu được nhiều lợi nhuận từ việc buôn bán vũ khí.

Câu 4: Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào thời gian nào?

A. Ngày 23 – 8 – 1945.
B. Ngày 19 – 8 – 1945.
C. Ngày 2 – 9 – 1945.
D. Ngày 28 – 8 – 1945.

Câu 5: Đảng bộ và nhân dân Ninh Bình rất vinh dự và tự hào được đón Bác Hồ về thăm

A. 3 lần.                     B. 5 lần.                     C.4 lần.                   D. 6 lần.

Câu 6: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy cho biết huyện đảo Hoàng Sa và huyện đảo Trường Sa ở nước ta lần lượt thuộc tỉnh, thành phố nào sau đây?

A. Quảng Nam và Quảng Ngãi.
B. Ninh Thuận và Bình Thuận.
C. Đà Nẵng và Khánh Hòa.
D. Bình Định và Phú Yên.

Câu 7: Trong cơ cấu ngành công nghiệp của tỉnh Ninh Bình, chiếm ưu thế là ngành công nghiệp

A. khai thác nhiên liệu.
B. sản xuất hàng tiêu dùng.
C. sản xuất vật liệu xây dựng.
D. chế biến lương thực, thực phẩm.

Câu 8: Cho bảng số liệu:

Dân số phân theo khu vực thành thị và nông thôn ở nước ta năm 2005 và 2015

(Đơn vị: nghìn người)

dap an de thi tong hop vao lop 10 ninh binh 2018 5 rs650

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)

Để thể hiện cơ cấu dân số phân theo khu vực thành thị và nông thôn ở nước ta năm 2005 và 2015, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Biểu đồ miền.            B. Biểu đồ cột.            C. Biểu đồ tròn.             D. Biểu đồ đường.

Câu 9: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học cho biết loại đất chiếm diện tích lớn nhất ở vùng Đồng bằng sông Hồng là

A. đất xám trên phù sa cổ.
B. đất phèn
C. đất mặn.
D. đất phù sa sông.

Câu 10: Theo số liệu của Tổng cục thống kê Việt Nam năm 2016, diện tích gieo trồng lúa của tỉnh Ninh Bình là 78,7 nghìn ha và sản lượng lúa đạt 468,1 nghìn tấn. Năng suất lúa là

A. 594,80 tạ/ha.              B. 59,48 tạ/ha.                 C. 0,17 tạ/ha.             D. 5,95 tạ/ha.

Câu 11:Khi bàn bạc công việc gì xong, đã quyết định thì phải triệt để thi hành“. Câu nói trên của Bác Hồ đề cập đến nguyên tắc nào sau đây trong hoạt động tập thể?

A. Pháp luật và kỉ luật
B. Pháp luật và dân chủ.
C. Dân chủ và quy ước.
D. Dân chủ và kỉ luật.

Câu 12: Hợp tác quốc tế trở thành vấn đề quan trọng và tất yếu trong thời đại ngày nay vì

A. thoả mãn nhu cầu hiểu biết lẫn nhau giữa các cá nhân.
B. các vấn đề toàn cầu cần được thế giới chung tay giải quyết.
C. ngành du lịch phát triển rút ngắn khoảng cách địa lí.
D. công nghệ thông tin ngày càng phát triển trên thế giới.

Câu 13: Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ và trách nhiệm của

A. bộ đội.             B. toàn dân.                 C. công an.              D. thanh niên.

Câu 14: Tự chủ là làm chủ

A. bản thân.         B. xã hội.                     C. tập thể.                D. gia đình.

Câu 15: Bạn Nam (đủ 15 tuổi), mượn xe đạp điện của bạn Thanh, sau đó mang đi cầm đồ lấy tiền chơi game. Khi bạn Thanh đến đòi, bạn Nam không trả mà còn đánh bạn Thanh bị thương, với tỷ lệ thương tật là 15%. Trong trường hợp này, bạn Nam phải chịu trách nhiệm pháp lý nào dưới đây?

A. Hình sự và hành chính.
B. Hình sự và kỷ luật.
C. Hành chính và dân sự.
D. Hình sự và dân sự.

PHẦN II. KHOA HỌC TỰ NHIÊN (3,0 điểm)

Câu 16: Bạn Việt bị cận thị có điểm cực viễn (C_{v}) nằm cách mắt 50cm. Bạn Nam cũng bị cận thị có điểm cực viễn (C_{v}) nằm cách mặt 70cm. Ai cận thị nặng hơn?

A. Hai bạn cận thị nặng như nhau.
B. Chưa đủ cơ sở kết luận.
C. Bạn Nam.
D. Bạn Việt.

Câu 17: Để xác định chiều của lực điện từ tác dụng lên dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường, ta dùng quy tắc nào sau đây?

A. Quy tắc bàn tay phải.
B. Quy tắc nắm tay phải.
C. Quy tắc nắm tay trái.
D. Quy tắc bàn tay trái.

Câu 18: Chiếu chùm tia tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ, chùm tia ló thu được là

A. chùm song song.
B. chùm phân kỳ.
C. chùm hội tụ tại tiêu điểm của thấu kính.
D. chùm hội tụ tại quang tâm của thấu kính.

Câu 19: Đơn vị cường độ dòng điện là

A. Ampe (A).                B. Von (V).              C. Oát (W).               D. Jun (J).

Câu 20: Một bóng đèn có ghi 12V – 3W. Khi đèn sáng bình thường thì cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn là

A. 0,75A.                     B. 4,8A.                   C. 0,25A.                  D. 4A.

Câu 21: Dung dịch chứa chất nào dưới đây làm phenolphtalein chuyển từ không màu thành màu đỏ?

A. Dung dịch (Ca(OH)_{2}).
B. Dung dịch (K_{2}SO_{4}).
C. Dung dịch NaCl.
D. Dung dịch HCl.

Câu 22: Trong các chất sau: (O_{2}), (N_{2}), (Cl_{2}), (CO_{2}), chất nào tan trong nước thu được sản phẩm có khả năng diệt khuẩn và tẩy màu?

A. (CO_{2}).         B. (O_{2}).          C. (N_{2}).       D. (Cl_{2}).

Câu 23: Khí mêtan là một trong những nguồn nhiên liệu quan trọng trong đời sống và trong công nghiệp. Khí mêtan có công thức hóa học là

A. (CH_{4}).            B. (C_{2}H_{4})             C. (C_{2}H_{2})         D. (C_{2}H_{6})

Câu 24: Axit axetic có tính axit do có đặc điểm:

A. Có nhóm -OH. 
B. Là chất lỏng.
C. Có nhóm –COOH.
D. Tan vô hạn trong nước

Câu 25. Cho 2,24 lit khí CO2 (đktc) tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch (Ba(OH)_{2}) tạo thành một muối trung hòa và nước. Nồng độ mol của dung dịch (Ba(OH)_{2}) là:

A. 0,25M.                B. 0,5M.           C. 0,35M.           D. 0,45M.

Câu 26: Phép lai nào dưới đây là phép lai phân tích?

A. Dd x dd.          B. DD x Dd.           C. Dd x Dd.           D. DD x DD.

Câu 27: Ở ruồi giấm, bộ nhiễm sắc thể 2n = 8. Nếu các tế bào sinh dưỡng của một cá thể ruồi giấm đều có 9 nhiễm sắc thể thì có thể ruồi giấm này thuộc thể đột biến nào?

A. Thể ba nhiệm.
B. Thể tứ bội.
C. Thể tam bội.
D. Thể một nhiễm.

Câu 28: Mục đích chính của biện pháp trồng rừng là

A. điều hòa khí hậu, hạn chế lũ lụt và xói mòn đất.
B. làm giảm đa dạng các loài thực vật.
C. giáo dục ý thức bảo vệ môi trường của người dân.
D. bảo vệ các nguồn khoáng sản.

Câu 29: Khi nói về trẻ đồng sinh khác trứng, phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Luôn khác nhau về giới tính.
B. Có thể giống nhau hoặc khác nhau về giới tính.
C. Ngoại hình luôn giống nhau.
D. Luôn giống nhau về giới tính.

Câu 30: Một đoạn mạch đơn của phân tử ADN có trình tự sắp xếp như sau:

-G-X-T-A-X-A-G-

Trình tự các đơn phân trên mạch bổ sung là

A. – X – G – T – A – X – A – X –
B. – X – G – A – T – X – A – X –
C. – X – G – T – T – X – T – A –
D. – X – G – A – T – G – T – X –

PHẦN II. TIẾNG ANH (4,0 điểm) Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest.

Câu 31: A. cheer       B. child      C. school       D. check

Câu 32: A. opened    B. played   C. installed    D. polluted

Choose the correct answer to complete each of the following sentences.

Câu 33: Your father stopped smoking two years ago, _____?

A. doesn’t he
B. did he
C. didn’t he
D. does he

Câu 34: If we _____ wasting water, there will be a shortage of fresh water in the future.

A. go to         B. turn on         C. go on           D. turn off

Câu 35: – Huy: “You look lovely in this dress, Ngoc!”
Ngoc: “____”

A. Thanks. It’s a nice compliment.
B. I’ve just had my dress made.
C. My aunt did it yesterday.
D. Can you do it again?

Câu 36: My aunt Hoa, ________ works in the national bank, earns a lot of money.

A. which          B. who           C. where             D. when

Câu 37: It’s raining, ______ I can’t go to the beach.

A. because        B. so            C. although         D. but

Câu 38: Many students enjoy _____ a field trip to the countryside.

A. having           B. had          C. to have           D. have

Choose the underlined part that needs correction in each of the following sentences.

Câu 39: It is very cold today. I wish it is warmer.
A B C D

Câu 40: We are talk about the preservation of natural resources.

A           B                   C                  D

Read the passage and choose the correct answer to each of the following questions.

Long ago, people thought the Moon was a God and we would never be able to reach it. However. the invention of telescope in 1608 enabled people to learn that the Moon is just another planet. And mankind’s dream of walking on the Moon suddenly seemed possible.

The dream came true on July 20th. 1969 when Neil Armstrong, Buzz Aldrin and Michael Collins ew to the Moon as part of the Apollo 11 lunar mission. Neil Armstrong was the first to step onto the Moon. During the stay of more than twenty-four hours on the Moon’s surface, the astronauts found no rain or wind at all. The Moon was like a desert with plains, mountains and valleys. The surface was covered with dust, which was so thick that they left footprints where they had walked. They left a US flag there and returned to the Earth with forty six pounds of moon rock for scientific study.

Câu 41: What does the passage mainly discuss?

A. The discovery of the Moon
B. The Moon was a God
C. The invention of telescope
D. The history of the Moon

Câu 42: Who was the first person to walk on the Moon?

A. Buzz Aldrin
B. Neil Armstrong
C. Michael Collins
D. Christopher Columbus

Câu 43: When was the telescope invented?

A. in 1996
B. in 1969
C. in 1680
D. in 1608

Câu 44: What was the surface of the Moon covered with?

A. snow
B. rain
C.dust
D. wind

Câu 45: What does the word “They” in bold in the second paragraph refer to?

A. Footprints            B. Astronauts              C. Mountains                 D. Valleys

Choose the sentence that is closest in meaning to each of the following sentences.

Câu 46: Even though she was old, she looked very graceful.

A. Because she was old, she looked very graceful.
B. She looked very graceful, so she was old.
C. She looked very graceful in spite of she was old.
D. Despite her old age, she looked very graceful.

Câu 47: “Why don’t we go to the mountains for the weekend?” She said.

A. She suggested going to the mountains for the weekend.
B. How about go to the mountains for the weekend?
C. Let’s going to the mountains for the weekend.
D. I think she should going to the mountains for the weekend.

Câu 48: When did Lan start to learn English?

A. How long ago has Lan started to learn English?
B. How long was Lan starting to learn English?
C. How long does Lan start to learning English?
D. How long has Lan been learning English?

Choose the sentence that is correctly built from the words given in each of the following sentences

Câu 49: If / you / lose / passport, / you / trouble.

A. If you lose your passport, you be in trouble.
B. If you lose your passport, you in trouble.
C. If you lose your passport, you will be in trouble.
D. If you lose your passport, will you in trouble.

Câu 50: Ninh Binh province / Bai Dinh pagoda / attract / foreign visitors.

A. Ninh Binh province, when has Bai Dinh pagoda, attracts many foreign visitors.
B. Ninh Binh province, which has Bai Dinh pagoda, attracts many foreign visitors.
C. Ninh Binh province, whom has many foreign visitors, attracts Bai Dinh pagoda.
D. Ninh Binh province, who attracts many foreign visitors, has Bai Dinh pagoda.

Đáp án tham khảo:

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 C 11 D 21 A 31 C 41 A
2 A 12 B 22 D 32 D 42 B
3 B 13 B 23 A 33 C 43 D
4 C 14 A 24 C 34 C 44 C
5 B 15 C 25 B 35 A 45 B
6 C 16 D 26 A 36 B 46 D
7 C 17 C 27 A 37 B 47 A
8 C 18 C 28 A 38 A 48 D
9 D 19 A 29 B 39 D 49 C
10 B 20 C 30 D 40 A 50 B

Trên đây là đáp án đề thi tổng hợp vào lớp 10 tỉnh Ninh Bình năm 2018 mà các em có thể tham khảo.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Đề thi thử vào 10

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *