Đáp án đề thi tổ hợp vào lớp 10 tỉnh Ninh Bình 2022

Đáp án đề thi tổ hợp vào lớp 10 tỉnh Ninh Bình 2022

Đáp án đề thi tổ hợp vào lớp 10 tỉnh Ninh Bình năm học 2022-2023 tất cả các mã đề. Đề thi tổ hợp vào 10 Ninh Bình các năm trước.

Đề thi tổ hợp vào lớp 10 tỉnh Ninh Bình năm học 2022-2023 nhanh nhất cùng đáp án chi tiết. Mời các bạn xem ngay dưới đây.

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi tổ hợp vào lớp 10 tỉnh Ninh Bình 2022

Đề thi tuyển sinh lớp 10 tổ hợp Ninh Bình 2022

Đang cập nhật…

Đề thi sẽ được cập nhật chính thức khi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh diễn ra, vì vậy đáp án đề thi vào lớp 10 tổ hợp tỉnh Ninh Bình sẽ được cập nhật sau khi kết thúc thời gian thi. 

Xem thêm

  • Điểm chuẩn lớp 10 2022 Ninh Bình
  • Điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 Ninh Bình
  • Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán Ninh Bình 2022
  • Đề thi vào lớp 10 môn văn Ninh Bình 2022

Đề thi tổ hợp lớp 10 Ninh Bình năm 2021

Các em mã đề khác có thể theo dõi key dưới đây:

dap an de thi to hop vao lop 10 ninh binh 2021 ma 357 anh 1 rs650
dap an de thi to hop vao lop 10 ninh binh 2021 ma 357 anh 2 rs650
dap an de thi to hop vao lop 10 ninh binh 2021 ma 357 anh 3 rs650

dap an de thi to hop vao lop 10 ninh binh 2021 ma 357 anh 4 rs650

Đáp án đề Tổ hợp vào 10 Ninh Bình 2021

Đáp án mã đề 132

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 C 11 C 21 C 31 A 41 A
2 A 12 D 22 D 32 D 42 A
3 B 13 B 23 B 33 C 43 D
4 B 14 B 24 C 34 B 44 D
5 A 15 C 25 C 35 B 45 D
6 A 16 B 26 D 36 A 46 B
7 C 17 A 27 A 37 C 47 B
8 D 18 D 28 B 38 C 48 B
9 D 19 A 29 A 39 C 49 B
10 D 20 B 30 B 40 A 50 D

Đáp án mã đề 357

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 D 11 A 21 A 31 C 41 A
2 A 12 D 22 A 32 C 42 D
3 B 13 C 23 C 33 D 43 B
4 D 14 C 24 B 34 C 44 D
5 C 15 B 25 A 35 B 45 A
6 A 16 C 26 B 36 B 46 C
7 C 17 A 27 D 37 A 47 C
8 B 18 C 28 C 38 B 48 B
9 A 19 B 29 D 39 A 49 D
10 A 20 D 30 D 40 A 50 D

Đáp án mã đề 485

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 A 11 D 21 D 31 B 41 A
2 D 12 C 22 B 32 D 42 C
3 D 13 C 23 C 33 D 43 B
4 C 14 B 24 A 34 B 44 C
5 D 15 A 25 A 35 D 45 B
6 B 16 A 26 A 36 C 46 C
7 B 17 C 27 C 37 A 47 D
8 C 18 C 28 B 38 A 48 A
9 A 19 D 29 D 39 D 49 B
10 D 20 B 30 A 40 A 50 C

Đáp án mã đề 570

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 A 11 D 21 D 31 D 41 A
2 D 12 C 22 C 32 A 42 D
3 B 13 C 23 D 33 C 43 B
4 D 14 A 24 A 34 B 44 C
5 C 15 B 25 A 35 B 45 A
6 B 16 A 26 C 36 C 46 C
7 A 17 C 27 B 37 D 47 D
8 B 18 D 28 B 38 C 48 B
9 A 19 B 29 A 39 B 49 A
10 D 20 C 30 C 40 A 50 D

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh sẽ diễn ra vào ngày 09/6/2021, vì vậy đề thi tổ hợp vào lớp 10 tỉnh Ninh Bình 2021 chính thức sẽ được cập nhật ngay lập tức khi kết thúc thời gian thi. 

Ngoài ra, Doctailieu mời các em tham khảo chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Ninh Bình  qua các năm để đưa ra các lựa chọn nguyện vọng thật đúng đắn.

Đề thi tổ hợp lớp 10 tỉnh Ninh Bình các năm trước

(Năm 2020, Sở GD ĐT Ninh Bình chọn môn thi thứ 3 là Tiếng Anh thay vì tổ hợp như các năm trước đó – do sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19)

Đề thi tổ hợp vào 10 Ninh Bình năm 2019

de thi tong hop vao lop 10 ninh binh nam 2019 1 rs650

Xem thêm chi tiết đáp án đề thi tổ hợp tuyển sinh vào 10 Ninh Bình 2019

Đề thi tổ hợp vào 10 Ninh Bình năm 2018

PHẦN I. KHOA HỌC XÃ HỘI (3,0 điểm) – Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam.

Câu 1: Nội dung cơ bản trong đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 – 1954) được Đảng Cộng sản Đông Dương xác định là

A. trường kì đấu tranh bằng con đường hòa bình, buộc thực dân Pháp phải trao trả độc lập cho dân tộc Việt Nam.
B. cuộc chiến tranh chính nghĩa nhằm bảo vệ độc lập dân tộc.
C. toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.
D. tranh thủ sự ủng hộ của các lực lượng tiến bộ quốc tế để chống thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc.

Câu 2: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 của quân dân Việt Nam đã phát triển qua ba chiến dịch lớn là:

A. Tây Nguyên, Huế – Đà Nẵng, Hồ Chí Minh.
B. Tây Nguyên, Việt Bắc, Hồ Chí Minh.
C. Tây Nguyên, Biên Giới, Hồ Chí Minh.
D. Tây Nguyên, Hồ Chí Minh, Hòa Bình.

Câu 3: Bước ra khỏi cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1945), Liên Xô là nước

A. thắng trận, kinh tế phát triển.
B. thắng trận nhưng chịu tổn thất hết sức nặng nề.
C. bại trận nhưng kinh tế tăng trưởng cao.
D. thu được nhiều lợi nhuận từ việc buôn bán vũ khí.

Xem thêm chi tiết đáp án đề thi tổng hợp vào lớp 10 Ninh Bình 2018

Trên đây là nội dung đáp án đề thi vào 10 môn tổ hợp tỉnh Ninh Bình năm 2022 và các năm trước đó để các em đối chiếu, thử sức với các đề khác nhau. Chúc các em luôn học tốt và đạt kết quả cao trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 này.  Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 tại đây!

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Đề thi đáp án vào 10

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *