Đề thi thử vào 10

Đáp án đề thi minh họa vào 10 môn Tiếng Anh Hà Nội năm 2019

Đáp án đề thi minh họa vào 10 môn Tiếng Anh Hà Nội năm 2019

Xem ngay đáp án đề thi minh họa Tiếng Anh vào lớp 10 do Sở GD&ĐT Hà Nội công bố ngay tại đây

Mục lục nội dung

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi minh họa vào 10 môn Tiếng Anh Hà Nội năm 2019

  • 1. Đề thi
  • 2. Đáp án tham khảo
  • Tổng hợp đáp án đề minh họa vào 10 năm 2019 Hà Nội icon new rs650

Mẫu đề thi thử vào lớp 10 môn Anh trong hệ thống đề thi minh họa tuyển sinh vào lớp 10 của TP Hà Nội giúp các em thử sức và định hướng ôn tập kiến thức. Cùng xem chi tiết đề thi và đáp án tham khảo đề Tiếng Anh minh họa dưới đây:

Đề thi

dap an de thi minh hoa vao 10 tieng anh 2019 1 rs650
dap an de thi minh hoa vao 10 tieng anh 2019 2 rs650
dap an de thi minh hoa vao 10 tieng anh 2019 3 rs650

Đáp án tham khảo đề Anh minh họa thi vào 10 năm 2019

1 A 11 D 21 A 31 A
2 B 12 C 22 B 32 C
3 A 13 C 23 A
4 A 14 B 24 B
5 A 15 A 25 A
6 D 16 B 26 A
7 D 17 B 27 C
8 C 18 B 28 D
9 A 19 B 29 C
10 D 20 C 30 C

Question 33. I haven’t met him for 3 years.

Question 34. If I had money, I could buy that shirt.

Question 35. She hasn’t been invited to the party.

Question 36. She advised me not to buy that coat.

Question 37.

The Smiths, whose house had been destroyed in the explosion, were given rooms in the hotel.

Question 38. The sun shone so brightly that Maria had to put on her sunglasses.

Question 39. The more I do exercises, the more I can remember new words.

Question 40. I wish I had invited her to my birthday party last week.

*****

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Đề thi thử vào 10

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button