Sinh học 10

Câu 9 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Đề bài

Phân biệt quang tổng hợp với hoá tổng hợp.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Quang hợp là quá trình tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ (CO2 và H2O) nhờ năng lượng ánh sáng do các sắc tố quang hợp hấp thu được chuyển hóa và tích lũy trong các hợp chất hữu cơ.

Bạn đang xem bài: Câu 9 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Hóa tổng hợp là quá trình tổng hợp chất hữu cơ khác nhau nhờ năng lượng của các phản ứng ôxi hóa.

Lời giải chi tiết

Sự giống và khác nhau giữa quang tổng hợp và hoá tổng hợp:

– Giống nhau: Đều tổng hợp chất hữu cơ đặc trưng cho cơ thể từ các chất vô cơ.

– Khác nhau:

+ Hoá tổng hợp: đồng hoá CO2 nhờ năng lượng của các phản ứng ôxi hoá để tổng hợp các chất hữu cơ đặc trưng cho cơ thể.

+ Quang tổng hợp: tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ nhờ năng lượng ánh sáng do các sắc tố quang hợp hấp thu, được chuyển hoá và tích luỹ ở dạng năng lượng hóa học tiềm tàng trong các hợp chất hữu cơ của tế bào.

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Sinh học 10

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button