Sinh học 12

Câu 4 trang 203 SGK Sinh học 12 nâng cao

Đề bài

Hãy cho biết nhiệt độ ảnh hưởng như thế nào lên đời sống sinh vật.

Bạn đang xem bài: Câu 4 trang 203 SGK Sinh học 12 nâng cao

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

Xem lại Ảnh hưởng của nhiệt độ lên đời sống sinh vật

Lời giải chi tiết

Nhiệt độ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình trao đổi chất, tác động mạnh đến hình thái, cấu trúc cơ thể, tuổi thọ, các hoạt động sinh lí – sinh thái và tập tính của sinh vật.

Liên quan đến nhiệt độ, sinh vật gồm sinh vật biến nhiệt và hằng nhiệt. Kích thước của 2 nhóm này biến đổi khác nhau theo sự phân bố của chúng từ cực đến xích đạo.

– Ở sinh vật biến nhiệt: thân nhiệt biến đổi theo nhiệt độ môi trường. Sinh vật điều chỉnh thân nhiệt thông qua sự trao đổi nhiệt trực tiếp với môi trường. Nhiệt được tích lũy trong một giai đoạn phát triển hay cả đời sống tuân theo công thức: T = (x – k)n

Trong đó: T: Tổng nhiệt hữu hiệu ngày

                  x: Nhiệt độ môi trường

                  k: Nhiệt độ ngưỡng của sự phát triển

                  n: Số ngày để hoàn thành một giai đoạn hay cả đời sống của sinh vật

– Sinh vật đồng nhiệt: có thân nhiệt ổn định, độc lập với sự biến đổi của nhiệt độ môi trường. Do vậy, nhóm này có khả năng phân bố rộng.

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Sinh học 12

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button