Sinh học 12

Câu 1 trang 189 SGK Sinh học 12 nâng cao

Đề bài

Hãy vẽ bảng và nêu các đặc điểm sai khác giữa vượn người, người vượn hoá thạch Ôxtralôpitec, người cổ Homo habilis, người cổ Homo erectus người hiện đại Homo sapiens.

Bạn đang xem bài: Câu 1 trang 189 SGK Sinh học 12 nâng cao

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

So sánh sai khác về đặc điểm cấu tạo cơ thể và lối sống.

Lời giải chi tiết

Dạng người

Đặc điểm cấu tạo

Lối sống

Vượn người Đriôpitec

Tay chân chưa phân hoá, đi leo trèo bằng tứ chi.

Não bé: 350cm3

Chủ yếu sống trên cây.

Người vượn Ôtralôpitec

Tay được giải phóng để cầm nắm, chân để đứng thẳng và đi. Não lớn: 450 – 750cm3

Sống ở mặt đất, sử dụng công cụ tự nhiên (đá, xương, gỗ).

Người cổ Homo habilis

Chân đi thẳng, tay chế tạo sử dụng công cụ.

Não lớn: 600 – 800cm3

Sông thành bầy dàn, biết chế tạo sử dụng công cụ bằng đá… biết dùng lửa.

Người cổ Homo erectus

Chân đi thẳng, tay chế tạo sử dụng công cụ.

Não lớn: 900 – 10003

Sống thành xã hội (nguyên thuỷ), có tiếng nói, dùng lửa, chế tạo sử dụng công cụ bằng đá…, đã có văn hoá, ngôn ngữ…

Người hiện đại Homo sapiens

Không thay đổi mấy.

Não lớn > 10003

Tổ chức xã hội phức tạp. Văn hoá, khoa học kĩ thuật phát triển cao. Công cụ lao động đa dạng phức tạp…

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Sinh học 12

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button