Các tháng JANUARY, FEBRUARY, MARCH, APRIL, MAY, JUNE, JULY, AUGUST, SEPTEMBER, OCTOBER, NOVEMBER, DECEMBER là tháng mấy trong tiếng Anh

cac thang january february march april may june july august

may mắn là gì

Bạn đang xem bài: Các tháng JANUARY, FEBRUARY, MARCH, APRIL, MAY, JUNE, JULY, AUGUST, SEPTEMBER, OCTOBER, NOVEMBER, DECEMBER là tháng mấy trong tiếng Anh

Có rất nhiều bạn thường sử dụng lịch trên máy tính với các ký hiệu tháng bằng tiếng anh, tuy nhiên nhiều khi chúng ta không làm việc nhiều với nó nên đôi khi không nhớ. Ok hôm nay mình sẽ tổng hợp lại cho các bạn.

Mục lục

 • 1. Các tháng THÁNG 1, THÁNG 2, THÁNG 3, THÁNG 4, THÁNG 5, THÁNG 6, THÁNG 7, THÁNG 8, THÁNG 9, THÁNG 10, THÁNG 11, THÁNG 12 là những tháng trong tiếng Anh.
 • 2. Kết luận:

1. Các tháng THÁNG 1, THÁNG 2, THÁNG 3, THÁNG 4, THÁNG 5, THÁNG 6, THÁNG 7, THÁNG 8, THÁNG 9, THÁNG 10, THÁNG 11, THÁNG 12 là những tháng trong tiếng Anh.

 • Tháng giêng là tháng mấy? Tháng 1 là tháng 1 trong tiếng Anh, viết tắt: Jan
 • Tháng Hai là tháng mấy? Tháng Hai là tháng Hai trong tiếng Anh, viết tắt: Feb
 • Tháng 3 là tháng mấy? March là tháng ba trong tiếng Anh, viết tắt: Mar
 • Tháng 4 là tháng mấy? Tháng 4 là tháng thứ 4 trong tiếng Anh, viết tắt: Apr
 • Đó là tháng mấy? May là tháng năm trong tiếng Anh, viết tắt: May
 • Tháng sáu là tháng mấy? Tháng sáu là tháng sáu trong tiếng Anh, viết tắt: Jun
 • Tháng 7 là tháng mấy? Tháng bảy là tháng bảy trong tiếng Anh, viết tắt: Jul
 • Tháng 8 là tháng mấy? August là tháng 8 trong tiếng Anh, viết tắt: Aug
 • Tháng 9 là tháng mấy? Tháng 9 là tháng 9 trong tiếng Anh, viết tắt: Sep
 • Tháng 10 là tháng mấy? Tháng 10 là tháng 10 trong tiếng Anh, viết tắt: Oct
 • Tháng 11 là tháng mấy? Tháng 11 là tháng 11 trong tiếng Anh, viết tắt: Nov
 • Tháng mười hai là tháng mấy? Tháng mười hai là tháng mười hai trong tiếng Anh, viết tắt: Dec

2. Kết luận:

1635535209 153 cac thang january february march april may june july august

Trên đây là những tháng được cập nhật đầy đủ nhất – việc quên vài tháng kể cả đối với những người học tiếng Anh xảy ra rất thường xuyên.

Việc tìm các tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 là tháng từ tiếng Anh sang tiếng Việt hoặc ngược lại sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nhờ đoạn văn này phải không?

Tháng chín là tháng gì, tháng hai là tháng nào, tháng nào là tháng, tháng nào là may mắn, tháng nào là tháng thứ, tháng mười hai là tháng gì, tháng mười hai là tháng gì, tháng mười là tháng gì? đã có câu trả lời.

>>> Mấy giờ trong tiếng Anh?

Xem thêm nhiều bài mới tại : Là Gì ?

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Blog

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *