Biểu mẫu

Biểu mẫu thông tư 01 2020 BTTTT

Các biểu mẫu dùng trong hoạt động xuất bản

Biểu mẫu Thông tư 01 về lĩnh vực xuất bản

Thông tư 01/2020/TT-BTTTT hướng dẫn Luật xuất bản Nghị định hướng dẫn Luật Xuất bản. Theo đó Thông tư này sẽ hướng dẫn về tổ chức, hoạt động trong các lĩnh vực xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm và xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử. Ban hành kèm theo Thông tư là 53 biểu mẫu dùng trong lĩnh vực xuất bản. Sau đây là file word trọn bộ biểu mẫu Thông tư 01 2020 BTTTT.

Bạn đang xem bài: Biểu mẫu thông tư 01 2020 BTTTT

Ngày 07/02/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 01/2020/TT-BTTTT về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.

Cụ thể, Thông tư này ban hành kèm theo 53 mẫu, biểu mẫu áp dụng thống nhất trong hoạt động xuất bản, bao gồm: Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập nhà xuất bản; Chứng chỉ hành nghề biên tập; Tờ khai nộp xuất bản phẩm lưu chiểu và nộp xuất bản phẩm cho Thư viện Quốc gia Việt Nam;…

Bên cạnh đó, Bộ Thông tin và Truyền thông quy định có 04 phương thức nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh đó là: Nộp trực tiếp; Nộp qua đường bưu chính đến Cục Xuất bản, In và Phát hành hoặc Sở; Nộp hồ sơ qua mạng Internet phải có chứng thư số của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đề nghị cấp phép để xác nhận trên toàn bộ hồ sơ; Nộp qua E-mail phải là bản quét (scan) từ bản giấy có định dạng không cho phép can thiệp.

Trong đó, cơ quan, tổ chức đề nghị cấp Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh lập một bộ hồ sơ gồm: Đơn đề nghị cấp Giấy phép; 02 bản thảo tài liệu in trên giấy có đóng dấu của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản tại trang đầu và giáp lai giữa các trang bản thảo hoặc 01 bản thảo lưu trong thiết bị lưu trữ điện tử với định dạng không cho phép can thiệp, sửa đổi…

Phụ lục thông tư 01 2020 BTTTT

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản)

Nội dung chi tiết từng biểu mẫu Thông tư 01 2020 BTTTT mời các bạn xem trong file Tải vê.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button