Biểu mẫu

Báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng 2021

Báo cáo tự đánh giá để đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục

Báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng 2021 là mẫu để tự xem xét, tự kiểm tra, xác định các điểm mạnh, chỉ ra điểm yếu của từng tiêu chí theo các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ GDĐT ban hành.

Bạn đang xem bài: Báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng 2021

Báo cáo kiểm định chất lượng mới nhất

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO…………..

TRƯỜNG ……………………..

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

DANH SÁCH VÀ CHỮ KÝ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ

TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

Chữ ký

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

TT

Từ, cụm từ viết đầy đủ

Viết tắt

1

Cán bộ, giáo viên, nhân viên

CBGVNV

2

Cán bộ quản lý

CBQL

3

Chiến lược phát triển giáo dục

CLPTGD

4

Cha mẹ học sinh

CMHS

5

Công nghệ thông tin

CNTT

6

Chiến sỹ thi đua

CSTĐ

7

Cơ sở vật chất

CSVC

8

Giáo dục và Đào tạo

GDĐT

9

Giáo viên chủ nhiệm

GVCN

10

Hội đồng kỷ luật

HĐKL

11

Hội đồng sư phạm

HĐSP

12

Hội đồng trường

HĐT

13

Hướng nghiệp – dạy nghề

HNDN

14

Hiệu trưởng

HT

15

Ngoài giờ lên lớp

NGLL

16

Phổ cập giáo dục

PCGD

17

Phụ huynh học sinh

PHHS

18

Phó hiệu trưởng

PHT

19

Phương pháp dạy học

PPDH

20

Tự đánh giá

TĐG

21

Thi đua khen thưởng

TĐKT

22

Trung học cơ sở

THCS

23

Trung học phổ thông

THPT

24

Trường học thân thiện-Học sinh tích cực

THTT-HSTC

25

Thiếu niên Tiền phong

TNTP

26

Ủy ban nhân dân

UBND

27

Thanh niên Cộng sản

TNCS

28

Hội đồng Thi đua khen thưởng

HĐTĐKT

TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Kết quả đánh giá

1.1. Đánh giá theo từng tiêu chí từ Mức 1 đến Mức 3

Tiêu chuẩn,

tiêu chí

Kết quả

Không đạt

Đạt

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tiêu chuẩn 1

Tiêu chí 1.1

X

X

X

Tiêu chí 1.2

X

X

Tiêu chí 1.3

X

X

X

Tiêu chí 1.4

X

X

X

Tiêu chí 1.5

X

X

X

Tiêu chí 1.6

X

X

X

Tiêu chí 1.7

X

X

Tiêu chí 1.8

X

X

Tiêu chí 1.9

X

X

Tiêu chí 1.10

X

X

Tiêu chuẩn 2

Tiêu chí 2.1

X

X

X

Tiêu chí 2.2

X

X

X

Tiêu chí 2.3

X

X

X

Tiêu chí 2.4

X

X

X

Tiêu chuẩn 3

Tiêu chí 3.1

X

X

X

Tiêu chí 3.2

X

X

X

Tiêu chí 3.3

X

X

X

Tiêu chí 3.4

X

X

Tiêu chí 3.5

X

X

X

Tiêu chí 3.6

X

X

X

Tiêu chuẩn 4

Tiêu chí 4.1

X

X

X

Tiêu chí 4.2

X

X

X

Tiêu chuẩn 5

Tiêu chí 5.1

X

X

X

Tiêu chí 5.2

X

X

X

Tiêu chí 5.3

X

X

Tiêu chí 5.4

X

X

Tiêu chí 5.5

X

X

X

Tiêu chí 5.6

X

X

X

Kết quả: Đạt Mức 3

1.2. Đánh giá tiêu chí Mức 4

Tiêu chí

(Khoản, Điều)

Kết quả

Ghi chú

Đạt

Không đạt

Khoản 1, Điều 22

X

Khoản 2, Điều 22

X

Khoản 3, Điều 22

X

Khoản 4, Điều 22

X

Khoản 5, Điều 22

X

Khoản 6, Điều 22

X

Kết quả: Không đạt Mức 4

2. Kết luận: Trường đạt Mức 3

Phần I

CƠ SỞ DỮ LIỆU

Tên trường: ……………..

Cơ quan chủ quản: Phòng Giáo dục và Đào tạo ………………

1. Số lớp học

Số lớp

Năm học ………

Năm học ………..

Năm học ………..

Năm học ………….

Năm học ……………..

Khối lớp 6

Khối lớp 7

Khối lớp 8

Khối lớp 9

Cộng

2. Số phòng học và các phong chức năng khác

Năm học …….

Năm học ……

Năm học ……

Năm học ……….

Năm học ……….

Phòng học kiên cố

Phòng học bán kiên cố

Phòng học tạm

Các phòng chức năng khác

Tổng cộng

Để xem đầy đủ nội dung, mời bạn tải file về.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button