Báo cáo tổng kết công tác Đoàn

Mẫu báo cáo tổng kết công tác đoàn

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Bạn đang xem bài: Báo cáo tổng kết công tác Đoàn

BCH TRƯỜNG ĐH…………..

……, ngày …..tháng….năm……

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

CHI ĐOÀN:………………………

NHIỆM KỲ (20… – 20…)

BÁO CÁO TỔNG KẾT

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐOÀN

Nhiệm kỳ 20…- 20…

————————

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

+ Số liệu: – Tồng số học sinh: ……..…, trong đó nữ: ………

– Tổng số Đoàn viên:………, trong đó nữ: ………

– Số Đoàn viên kết nạp trong năm học 20…-20…: ………

+ Thuận lợi:………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

+ Khó khăn:………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

II. CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÃ THỰC HIỆN: (ghi rõ các hoạt động, phong trào đã thực hiện, mức độ thực hiện và kết quả đạt được)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III. ĐÁNH GIÁ CUỐI NĂM:

1. Rèn luyện Đoàn viên:

a. Kết quả xếp loại Đoàn viên cuối năm:

  • Ưu tú:………………..
  • Xuất sắc:……………
  • Khá:…………………..
  • Trung bình:…………
  • Yếu, kém:…………..

b. Xếp loại chi đoàn cuối năm: (Vững mạnh, Khá, Trung bình, Yếu kém)

2. Đánh giá chung:

a. Ưu điểm:……………………………………………………………………

b. Khuyết điểm – Tồn tại:…………………………………………………….

c. Nguyên nhân:………………………………………………………………

d. Hướng khắc phục:………………………………………………………….

TM.BCH CHI ĐOÀN

BÍ THƯ

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *