Biểu mẫu

Báo cáo theo dõi, đánh giá an toàn, hiệu quả của vắc xin

Báo cáo theo dõi, đánh giá an toàn, hiệu quả của vắc xin

Mẫu báo cáo theo dõi, đánh giá an toàn, hiệu quả của vắc xin

Mẫu 2B/TT: Báo cáo theo dõi, đánh giá an toàn, hiệu quả của vắc xin là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo theo dõi, đánh giá an toàn, hiệu quả của vắc xin. Mẫu được ban hành theo Thông tư 32/2018/TT-BYT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bạn đang xem bài: Báo cáo theo dõi, đánh giá an toàn, hiệu quả của vắc xin

Báo cáo về việc theo dõi, đánh giá an toàn, hiệu quả của vắc xin

MẪU 2B/TT

BÁO CÁO THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ AN TOÀN, HIỆU QUẢ CỦA VẮC XIN

Kính gửi:

Cục Quản lý Dược (*) Địa chỉ: 138 A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và

Theo dõi phản ứng có hại của thuốc (**)

Địa chỉ: 13-15 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thực hiện theo yêu cầu về việc báo cáo theo dõi, đánh giá an toàn, hiệu quả của vắc xin trong quá trình lưu hành và khi đăng ký gia hạn đối với những vắc xin có yêu cầu báo cáo an toàn, hiệu quả, cơ sở…. báo cáo như sau:

1. Tên cơ sở đăng ký……………Địa chỉ:………………..Điện thoại:………………

2. Tên cơ sở sản xuất:………………….Địa chỉ:………………Điện thoại:…………

3. Tên văn phòng đại diện tại Việt Nam (đối với cơ sở đăng ký nước ngoài)

Địa chỉ: …………………………………………..Điện thoại:……………….……….

4. Tên vắc xin:

5. Hoạt chất, nồng độ/hàm lượng:

6. Dạng bào chế:

7. Số đăng ký (SĐK):………….Ngày cấp SĐK:………….Ngày hết hạn SĐK:………

8. Bảng tổng kết các báo cáo phản ứng có hại của vắc xin ghi nhận được trong quá trình lưu hành vắc xin trên thị trường Việt Nam

Thống kê các trường hợp phản ứng có hại đã được ghi nhận (phản ứng sau tiêm nhẹ, nặng) trong quá trình lưu hành.

9.Bảng tổng kết cập nhật thông tin về an toàn, hiệu quả của vắc xin đã thực hiện trong quá trình lưu hành

Các cập nhật đã được Cục Quản lý Dược phê duyệt; các cập nhật có tính thông báo; các cập nhật theo công văn hướng dẫn của Cục Quản lý Dược (nếu có).

10.Bảng tóm tắt kết quả các nghiên cứu lâm sàng tiến hành tại Việt Nam (nếu có).

11.Đánh giá lợi ích của vắc xin và nguy cơ liên quan đến vắc xin trong quá trình lưu hành; đề xuất liên quan đến việc lưu hành sản phẩm đăng ký:

Cơ sở đăng ký cam kết: những nội dung báo cáo là đúng sự thật, nếu không đúng cơ sở xin hoàn toàn chịu trách nhiệm./.

….……….., ngày…tháng…năm…

Đại diện hợp pháp của cơ sở đăng ký
(Ký trực tiếp, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu)

(*): Báo cáo theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 Thông tư này.

(**): Báo cáo theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Thông tư này.

Mẫu 2B/TT: Báo cáo theo dõi, đánh giá an toàn, hiệu quả của vắc xin

mau 2b tt 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button