Biểu mẫu

Báo cáo kết quả triển khai vắc xin phòng COVID-19 hàng ngày

[*]Báo cáo tiêm vacxin Covid-19 hàng ngày

[*]Báo cáo kết quả triển khai vắc xin phòng COVID-19 hàng ngày là mẫu được ban hành theo Quyết định 3588/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem bài: Báo cáo kết quả triển khai vắc xin phòng COVID-19 hàng ngày

Báo cáo kết quả triển khai vắc xin phòng COVID-19 mới nhất

1. Báo cáo kết quả triển khai vắc xin phòng COVID-19 hàng ngày là gì?

[*]Báo cáo kết quả triển khai vắc xin phòng COVID-19 hàng ngày là mẫu được lập ra để tổng hợp lại kết quả tiêm chủng vacxin ở các địa phương/ Cơ sở y tế từ đó thống kê được số lượng người đã tiêm vắc xin và các phản ứng, triệu ứng gặp phải sau khi tiêm.

2. Báo cáo kết quả triển khai vắc xin phòng COVID-19

[*]bao cao ket qua trien khai vac xin phong covid 19 hang ngay 1

[*]      Phụ lục 5

[*] MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ TIÊM HÀNG NGÀY

[*] (Ban hành kèm theo Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26 tháng 07 năm 2021 của Bộ Y tế)

[*] A. Mẫu Báo cáo kết quả triển khai vắc xin phòng COVID-19 hàng ngày

[*]Đơn vị

[*]…………………………

[*] CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

[*]TỔNG HỢP BÁO CÁO HÀNG NGÀY KẾT QUẢ TRIỂN KHAI TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19

[*] Thời gian bắt đầu triển khai: Ngày …../ ….. /2021

[*] Ngày báo cáo: . …. / …. ../2021

[*][*] Đợt tiêm: Tính theo Quyết định của Bộ Y tế (Đợt 5: QĐ 2971/QĐ-BYT ngày 17/6/2021; Đợt 6: QĐ 3020/QĐ-BYT ngày 23/6/2021)

[*]**: Số vắc xin sử dụng nguyên lọ (liều) (VD1: lọ vắc xin 10 liều đã mở, sử dụng để tiêm chủng cho 9 người, còn 1 liều trong lọ sau buổi tiêm chủng thì số sử dụng báo cáo là 10 liều. VD2: lọ vắc xin 10 liều đã mở, sử dụng để tiêm chủng cho 11 người thì số sử dụng báo cáo là 10 liều)

[*]***: Số ca phản ứng nhẹ được ghi nhận trong ngày nhưng có thể bao gồm các ca được tiêm chủng trước ngày báo cáo. Một người có nhiều triệu chứng chỉ ghi nhận 1 trường hợp ở cột này

[*]****: Trường hợp xác định là phản ứng nặng thì bắt buộc phải có thông tin báo cáo để nhập vào danh sách “PL 2”. Đề nghị Hội đồng chuyên môn cấp tỉnh tổ chức họp và đánh giá, xác định, phân loại ca phản ứng sớm trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận báo cáo theo quy định.

[*] Người làm báo cáo

[*] Ngày ….. tháng ….năm 2021

[*] Lãnh đạo đơn vị

[*]Trên đây là Báo cáo kết quả triển khai vắc xin phòng COVID-19 hàng ngày mới nhất 2021.

[*]Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

[*]Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button