Biểu mẫu

Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo viên của cơ sở giáo dục phổ thông

Phiếu tổng hợp đánh giá giáo viên tiểu học, THCS, THPT

Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo viên của cơ sở giáo dục phổ thông là biểu mẫu tổng hợp đánh giá giáo viên theo thông tư 20. Mẫu tổng hợp kết quả đánh giá giáo viên được ban hành Kèm theo công văn số 4530/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 01 tháng 10 năm 2018.

Bạn đang xem bài: Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo viên của cơ sở giáo dục phổ thông

Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo viên 2021

1. Chu kỳ thực hiện đánh giá chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

Theo Điều 11 Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT, chu kỳ thực hiện đánh giá chuẩn giáo viên được quy định như sau:

– Giáo viên tự đánh giá theo chu kỳ một năm một lần vào cuối năm học.

– Người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức đánh giá giáo viên theo chu kỳ hai năm một lần vào cuối năm học.

– Trong trường hợp đặc biệt, được sự đồng ý của cơ quan quản lý cấp trên, nhà trường rút ngắn chu kỳ đánh giá giáo viên.

Theo đó, hằng năm giáo viên sẽ tự đánh giá 1 lần vào cuối năm học. Về phía nhà trường sẽ thực hiện đánh giá 2 năm 1 lần cũng vào cuối năm học, trừ trường hợp đặc biệt có thể rút ngắn thời gian đánh giá.

2. Minh chứng đánh giá chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

Để việc đánh giá chuẩn giáo viên đúng quy định, hiệu quả, thiết thực, có tác động tích cực đến công tác phát triển đội ngũ giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, Bộ GDĐT đã ban hành Công văn 4530/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT thực hiện đánh giá chuẩn giáo viên theo 5 tiêu chuẩn với 15 tiêu chí.

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông được đánh giá trên 03 mức độ đạt được của tiêu chí, bao gồm:

  • Mức đạt;
  • Mức khá;
  • Mức tốt.

Lưu ý: Việc lựa chọn và sử dụng các minh chứng trong quá trình đánh giá cần phù hợp với thực tiễn của nhà trường và địa phương đảm bảo theo quy định tại Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT.

3. Biểu mẫu đánh giá chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

Tại Phụ lục II ban hành kèm theo Công văn 4530/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn thực hiện Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT gợi ý các biểu mẫu sử dụng trong đánh giá chuẩn giáo viên, bao gồm:

4. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo viên của cơ sở giáo dục phổ thông

bang tong hop ket qua danh gia giao vien cua co so giao duc pho thong 2

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Trường ……………………………………………………………………………………………………………..

Số lượng giáo viên được đánh giá ………………………………………………………………………..

Quận/Huyện/Tp,Tx …………………………… Tỉnh/Thành phố……………………………..

Thời gian đánh giá (ngày, tháng, năm) ………………………………………………………………….

1. Kết quả xếp loại đánh giá của cơ sở giáo dục phổ thông

TT

Họ và tên

Kết quả đánh giá của tiêu chí
Chưa đạt (CĐ); Đạt (Đ); Khá (Kh); Tốt (T)

Xếp loại

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

2

2. Đánh giá chung về năng lực giáo viên

a) Điểm mạnh: …………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

b) Những vấn đề cần cải thiện:…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

c) Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……….., ngày … tháng… năm 20….
THỦ TRƯỞNG
CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
(Ký, đóng dấu)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong phần biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button