Biểu mẫu

Bảng kê các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài

Biểu mẫu Thông tư 105 năm 2020 BTC

Mẫu BK04-ĐK-TCT: Bảng kê các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài được ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về đăng ký thuế. Mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem bài: Bảng kê các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài

Mẫu bảng kê các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài

1. Bảng kê các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài là gì?

Bảng kê các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài là mẫu ban hành theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC. Mẫu gồm các thông tin: Tên Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài, Quốc tịch, Mã số thuế của nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài tại Việt Nam……..

2. Mẫu BK04-ĐK-TCT: Bảng kê các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài

mau bk04 dk tct bang ke cac nha thau nuoc ngoai nha thau phu nuoc ngoai 1

Mẫu số: BK04-ĐK-TCT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ

Các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài

(Kèm theo tờ khai mẫu số <01-ĐK-TCT hoặc 02-ĐK-TCT>)

Tên người nộp thuế: …………………………………………………………………..

Mã số thuế (nếu có):

STT

Tên Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài

Quốc tịch

Mã số thuế của nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài tại Việt Nam (nếu có)

Số hợp đồng

Ngày hợp đồng

Giá trị hợp đồng

Địa điểm thực hiện hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quận/huyện

Tỉnh/ thành phố

1

2

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số

………., ngày …. / …. / …..

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Thuế – Kế toán – Kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button