Vật lý 12

Bài VII.9, VII.10, VII.11 trang 120 SBT Vật Lí 12

VII.9

Hạt nhân nào dưới đây chắc chắn không có tính phóng xạ?

Bạn đang xem bài: Bài VII.9, VII.10, VII.11 trang 120 SBT Vật Lí 12

A. \({}_2^4He\)                                    B. \({}_6^{14}C\)

C. \({}_{15}^{32}P\)                                     D. \({}_{27}^{60}Co\)

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về phóng xạ.

Lời giải chi tiết:

Phóng xạ xảy ra đối với hạt nhân không bền vững  nên \({}_2^4He\) không có tính phóng xạ

Chọn A

VII.10

Hạt nhân nào dưới đây, nếu nhận thêm nơtron sẽ bị phân hạch?

A. \({}_2^3He\)                                 B. \({}_3^6Li\)

C. \({}_{53}^{130}I\)                                  D. \({}_{92}^{235}U\)

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về phản ứng phân hạch.

Lời giải chi tiết:

\({}_{92}^{235}U\) nếu nhận thêm nơtron sẽ bị phân hạch

Chọn D

VII.11

Xét phản ứng:

\({}_{92}^{236}U* \to {}_{54}^{139}Xe + {}_{38}^{95}Sr + 2{}_0^1n\)

Phản ứng này ứng với:

A. Sự phóng xạ

B. Sự phân hạch

C. Sự tổng hợp hạt nhân

D. Phản ứng hạt nhân kích thích

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về phản ứng phân hạch.

Lời giải chi tiết:

Phản ứng trên là phản ứng phân hạch.

Chọn B

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Vật lý 12

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button