Vật lý 11

Bài V.4 trang 66 SBT Vật Lí 11

Đề bài

Một thanh kim loại dài 1,2 m chuyển động với vận tốc 15 m/s trong từ trường đều theo hướng hợp với các đường sức từ một góc 30°. Xác định độ lớn của cảm ứng từ nếu trong thanh này xuất hiện suất điện động cảm ứng 6,2 mV.

A. 0,69 mT.          

B. 2,4 mT.           

C. 0,20 mT.  

D. 3,2 mT.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

Sử dụng công thức của định luật Fa-ra-đây  : \(\left| {{e_c}} \right| = |\dfrac {\Delta \Phi }{\Delta t}| \)

Lời giải chi tiết

Bạn đang xem bài: Bài V.4 trang 66 SBT Vật Lí 11

Sau khoảng thời gian Δt, thanh kim loại có độ dài chuyển động với vận tốc \(\overrightarrow v \)  theo phương hợp với từ trường đều \(\overrightarrow B \)  một góc α, nên diện tích quét vuông góc với các đường sức từ sẽ là ΔS = lvsinα.Δt, do đó từ thông qua diện tích quét ΔS bằng :

\(\Delta \Phi = B\Delta S = B\ell v\sin \alpha .\Delta t\) 

Áp dụng công thức của định luật Fa-ra-đây, ta có :

\(\left| {{e_c}} \right| = |\dfrac {\Delta \Phi }{\Delta t}| = B\ell v\sin {30^o}\)

Từ đó suy ra:

\(B = {\dfrac{\left| {{e_c}} \right|}{\ell v\sin 30^0}} = \dfrac{6,2.10^{ – 3}}{1,2.15.0,50} \approx 0,69mT\)

Chọn đáp án: A

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Vật lý 11

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button