Vật lý 12

Bài V.10, V.11, V.12 trang 82 SBT Vật Lí 12

V.10

Tia nào dưới đây không có bản chất là sóng điện từ?

Bạn đang xem bài: Bài V.10, V.11, V.12 trang 82 SBT Vật Lí 12

A. Tia catôt.

B. Tia hồng ngoại.

C. Tia tử ngoại.

D. Tia X.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về thang sóng điện từ

Lời giải chi tiết:

Tia catôt là dòng hạt electron không có bản chất sóng điện từ

Chọn A

V.11

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng: khoảng cách giữa hai khe là \(0,2mm;\) khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là \(1m;\) bước sóng của ánh sáng đơn sắc chiếu vào hai khe là \(0,7\mu m.\) Khoảng vân sẽ là

A. \(3,5\mu m.\)                             B. \(0,35mm.\)

C. \(3,5mm.\)                            D. \(1,4\mu m.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức tính khoảng vân \(i = \dfrac{{\lambda D}}{a}\)

Lời giải chi tiết:

Khoảng vân \(i = \dfrac{{\lambda D}}{a} = \dfrac{{0,{{7.10}^{ – 3}}{{.10}^3}}}{{0,2}} = 3,5mm\)

Chọn C

V.12

Trên thang sóng điện từ, vùng nào nằm tiếp giáp với vùng sóng vô tuyến?

A. Vùng tia hồng ngoại.

B. Vùng tia tử ngoại.

C. Vùng ánh sáng nhìn thấy được.

D. Vùng tia X.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về thang sóng điện từ

Lời giải chi tiết:

Trên thang sóng điện từ, vùng hồng ngoại nằm tiếp giáp với vùng sóng vô tuyến

Chọn A

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Vật lý 12

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button