Biểu mẫu

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module MN14

Phương pháp tư vấn về giáo dục mầm non cho các tổ chức xã hội

hoatieu.vn xin gửi tới thầy cô bài viết Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module MN14 để thầy cô cùng tham khảo. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module MN7 là bài thu hoạch về phương pháp tư vấn về giáo dục mầm non cho các tổ chức xã hội. Mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem bài: Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module MN14

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module MN14: Phương pháp tư vấn về giáo dục mầm non cho các tổ chức xã hội

PHƯƠNG PHÁP TƯ VẤN VỀ GIÁO DỤC MẦM NON CHO CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI

A/ GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Giáo dục mầm non (GDMN) là bậc học mang đặc tính xã hội hoá cao, để thực hiện có hiệu quả quyền được chăm sóc giáo dục của trẻ em ở lứa tuổi này, cần thiết có sự tham gia và phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường – gia đình- xã hội.

I/ MỤC TIÊU CHUNG

Module này nhằm bước đầu trang bị cho giáo viên mầm non một số kiến thức và kĩ năng tư vấn về giáo dục mầm non cho các tổ chức xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện mục tiêu, nguyên lí giáo dục.

II/ MỤC TIÊU CỤ THỂ

Sau khi nghiên cứu module này, bạn cần đạt được các mục tiêu sau:

1. Về kiến thức: Nắm được những vấn đề cơ bản về mục tiêu, nội dung và phương pháp tư vấn về giáo dục mầm non cho các tổ chức xã hội.

2. Về kĩ năng: Lựa chọn nội dung, vận dụng được phương pháp tư vấn cho các tổ chức xã hội phù hợp với đối tượng tư vấn và điều kiện thực tế.

3. Về thái độ: Nhiệt tình và kiên trì trong công tác tư vấn về giáo dục mầm non cho các tổ chức xã hội. Có ý thức cập nhật thông tin để nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button