Bài 9 trang 203 SGK Vật lí 11

Đề bài

Mắt của một người có điểm cực viễn Cv cách mắt 50cm.

a) Mắt người này bị tật gì ?

b) Muốn nhìn thấy vật ở vô cực không điều tiết người đó phải đeo kính có độ tụ bao nhiêu ? (Kính đeo sát mắt).

c) Điểm Cc cách mắt 10 cm. Khi đeo kính mắt nhìn thấy điểm gần nhất cách mắt bao nhiêu ? (Kính sát mắt).

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Bài 9 trang 203 SGK Vật lí 11

+ Sử dụng lí thuyết về mắt cận và cách khắc phục.

+ Công thức của thấu kính: \(\displaystyle{1 \over d} + {1 \over {d’}} = {1 \over f} \Rightarrow d = {{d’f} \over {d’ – f}}\)

Lời giải chi tiết

a. Ta có OCv = 50cm => mắt người này không thể nhìn rõ những vật ở xa quá 50cm => mắt cận

b. Muốn nhìn thấy vật ở vô cực không điều tiết, người đó phải đeo kính hội tụ có tiêu cự:

fk = – OCv = – 50cm = – 0,5m

=> Kính có độ tụ: \(D = \displaystyle{1 \over {{f_k}}} = {1 \over {0,5}} =  – 2\left( {dp} \right)\)

(hay tiêu cự cho ảnh một vật ở xa vô cùng qua kính là ảnh ảo hiện ở điểm cực viễn).

c. Khi đeo kính, mắt nhìn thấy điểm gần nhất cho ảnh ảo nằm ở Cc.

Ta có  : d’ = -10cm; fk  = – 50cm

Sử dụng công thức thấu kính => mắt nhìn thấy điểm gần nhất cách mắt:

\(d = \displaystyle{{d'{f_k}} \over {d’ – {f_k}}} = {{\left( { – 10} \right).\left( { – 50} \right)} \over { – 10 – \left( { – 50} \right)}} = 12,5cm\).

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *