Bài 9. Đọc bản đồ: Các đới khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu SGK Địa lí 10 Cánh Diều

Câu 1

Quan sát hình 9.1 hãy kể tên các đới khí hậu trên Trái Đất; xác định phạm vi của từng đới theo thứ tự từ xích đạo về cực.

b62a072639eaf6b4affb

Bạn đang xem bài: Bài 9. Đọc bản đồ: Các đới khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu SGK Địa lí 10 Cánh Diều

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học và quan sát hình 9.1.

Lời giải chi tiết:

Tên các đới khí hậu và phạm vi từng đới theo thứ tự từ xích đạo về cực:

STT

Đới khí hậu

Phạm vi

Bán cầu Bắc

Bán cầu Nam

1

Đới khí hậu xích đạo

0°B – 5°B

0°N – 5°N

2

Đới khí hậu cận xích đạo

10°B – 20°B

20°N – 30°N

3

Đới khí hậu nhiệt đới

5°B – 30°B

5°N – 25°N

4

Đới khí hậu cận nhiệt đới

25°B – 35°B

25°N – 35°N

5

Đới khí hậu ôn đới

35°B – 65°B

35°N – 55°N

6

Đới khí hậu cận cực

55°B – 75°B

 

7

Đới khí hậu cực

70°B – cực Bắc

65°N – cực Nam

Câu 2

Quan sát hình 9.1, 9.2  và lựa chọn hai trong bốn địa điểm, hãy phân biệt một số kiểu khí hậu theo các gợi ý sau:

– Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất, nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất, biên độ nhiệt năm.

– Tổng lượng mưa trung bình năm, tháng có lượng mưa lớn nhất, tháng có lượng mưa nhỏ nhất, chênh lệch giữa tháng có lượng mưa lớn nhất với tháng có lượng mưa nhỏ nhất, những tháng mưa nhiều, những tháng mưa ít.

b62a072639eaf6b4affb

df9407e02d2ce272bb3d

Phương pháp giải:

Quan sát hình 9.1 và 9.2, chọn 2 trong 4 biểu đồ để phân tích theo gợi ý.

Lời giải chi tiết:

(Bảng dưới đây phân tích cả 4 biểu đồ, em có thể lựa chọn 2 trong 4 biểu đồ để phân tích)

Tiêu chí

Kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa (Hà Nội, Việt Nam)

Kiểu khí hậu nhiệt đới lục địa (Gia-mê-na, Sat)

Kiểu khí hậu ôn đới hải dương (Bret, Pháp)

Kiểu khí hậu ôn đới lục địa (Ca-dan, Liên bang Nga)

NHIỆT ĐỘ

Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất

30°C (tháng 6)

33°C (tháng 5)

17°C (tháng 7)

20°C (tháng 6)

Nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất

16°C (tháng 1)

22°C (tháng 1)

7°C (tháng 2)

– 13°C (tháng 6)

Biên độ nhiệt độ năm

14°C

11°C

10°C

33°C

LƯỢNG MƯA

Tổng lượng mưa trung bình năm

1 694 mm

647 mm

820 mm

443 mm

Tháng có lượng mưa lớn nhất

Tháng 8 (270 mm)

Tháng 8 (240 mm)

Tháng 11, 12 (100 mm)

Tháng 7 (50 mm)

Tháng có lượng mưa nhỏ nhất

Tháng 1 (15 mm)

Tháng 11 – 3 (gần như không có mưa)

Tháng 5 (40 mm)

Tháng 2 (15 mm)

Chênh lệch giữa tháng có lượng mưa lớn nhất và nhỏ nhất

255 mm

240 mm

60 mm

35 mm

Những tháng mưa nhiều

Tháng 5 – 9

Tháng 5 – 9

Tháng 10 – 4

Tháng 6 – 10

Những tháng mưa ít

Tháng 10 – 4

Tháng 10 – 4

Tháng 5 – 9

Tháng 11 – 5

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Địa lý 10

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *