Hóa học 11

Bài 9.9, 9.10 trang 15 SBT hóa học 11

Câu 9.9.

Trong những nhận xét dưới đây về muối nitrat của kim loại, nhận xét nào không đúng ?

A. Tất cả các muối nitrat đều dễ tan trong nước.

Bạn đang xem bài: Bài 9.9, 9.10 trang 15 SBT hóa học 11

B. Các muối nitrat đều là chất điện li mạnh, khi tan trong nước phân li ra cation kim loại và anion nitrat.

C. Các muối nitrat đều dễ bị phân huỷ bởi nhiệt.

D. Các muối nitrat chỉ được sử dụng làm phân bón hoá học trong nông nghiệp.

Phương pháp giải:

Dựa vào ứng dụng của muối nitrat tại trang 43 SGK hóa học 11.

Lời giải chi tiết:

Ngoài sử dụng làm phân bón hóa học, muối nitrat (KNO3) còn được sử dụng để điều chế thuốc nổ đen

=> Chọn D

Câu 9.10.

Dãy nào sau đây gồm các muối nitrat khi bị nhiệt phân đều tạo ra oxit kim loại

A. Cu(NO3)2, Zn(NO3)2, Hg(NO3)2

B. Fe(NO3)3, Cu(NO3)2, Ca(NO3)2

C. Ba(NO3)2, Pb(NO3)2, Cu(NO3)2

D. Mg(NO3)2, Fe(NO3)3, Pb(NO3)2

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Muối nitrat Tại đây

Lời giải chi tiết:

Mg(NO3)2, Fe(NO3)3, Pb(NO3)2 khi bị nhiệt phân tạo ra oxit kim loại

=> Chọn D

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 11

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button