Hóa học 11

Bài 9.5 trang 14 SBT hóa học 11

Đề bài

Hoàn thành các phương trình hoá học sau đây :

1. \(Fe + HN{O_{3(dac)}}\buildrel {{t^0}} \over\longrightarrow N{O_2} \uparrow + ? + ?\)

2. \(F{\rm{e}} + HN{O_{3(loang)}} \to NO \uparrow \) + ? + ?

3. \(F{\rm{eO}} + HN{O_{3(loang)}} \to NO \uparrow \) + ? + ?

4. \(F{{\rm{e}}_2}{{\rm{O}}_3} + HN{O_{3(loang)}} \to \) ? + ?

5. \(FeS + {H^ + } + N{O_3}^ –  \to {N_2}O \uparrow \) + ? + ? + ?

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

Xem lại lí thuyết về Axit nitric Tại đây

Bạn đang xem bài: Bài 9.5 trang 14 SBT hóa học 11

Lời giải chi tiết

1. \(Fe + 6HN{O_{3(dac)}}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow 3N{O_2} \uparrow + Fe{(N{O_3})_3} + 3{H_2}O\)

2. \(F{\rm{e}} + 4HN{O_{3(loang)}} \to NO \uparrow \) + \(F{\rm{e}}{(N{O_3})_3} + 2{H_2}O\)

3. \(3F{\rm{eO}} + 10HN{O_{3(loang)}} \to NO \uparrow \) + \(3F{\rm{e}}{(N{O_3})_3} + 5{H_2}O\)

4. \(F{{\rm{e}}_2}{{\rm{O}}_3} + 6HN{O_{3(loang)}} \to \) \(2F{\rm{e}}{(N{O_3})_3} + 3{H_2}O\)

5. \(8FeS + 26{H^ + } + 18N{O_3}^ –  \to 9{N_2}O \uparrow \) + \(8F{{\rm{e}}^{3 + }} + 8S{O_4}^{2 – } + 13{H_2}O\)

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 11

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button