Hóa học 10

Bài 7.4 trang 17 SBT Hóa học 10

Đề bài

Nguyên tử của nguyên tố X cố tổng số các hạt (p, n, e) bằng 40. Biết số khối A < 28. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học X thuộc

Bạn đang xem bài: Bài 7.4 trang 17 SBT Hóa học 10

A. chu kì 3, nhóm IIIA

B. chu kì 2, nhóm IIIA

C. chu kì 4, nhóm IIIA

D. chu kì 3, nhóm IIA 

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

Áp dụng công thức: \(1 \leqslant \dfrac{N}{Z} \leqslant 1,5\) 

Lời giải chi tiết

Theo đề bài ta có :

2Z + N = 40

N ≥ Z 

Vì vậy ta có : 3Z ≤ 40, do đó \(Z \leqslant \dfrac{{40}}{3} = 13,3\) (1)

Măt khác : \(\dfrac{N}{Z} \leqslant 1,5 \Rightarrow N \leqslant 1,5Z\)

Từ đó ta có : 2Z + N ≤ 2Z + 1,5Z;

40 ≤3,5Z \( \to Z \geqslant \dfrac{{40}}{{3,5}} = 11,4\) (2)

Tổ hợp (1) và (2) ta có : 11,4 ≤ Z ≤13,3 mà z nguyên. Vậy Z= 12 và Z = 13.

Nếu Z = 12 thì N = 16 và A = 28 (trái với đề bài A < 28)

Vậy Z = 13. Đó là nguyên tố nhôm (Al).

Vị trí của nhôm trong bảng tuần hoàn :
+ Ô số 13 ;
+ Chu kì 3 ;
+ Nhóm IIIA.

=> Chọn A

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 10

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button