Bài 6 trang 38 SGK Hóa học 11

Đề bài

Trong phản ứng nhiệt phân các muối NH4NO2 và NH4NO3, số oxi hóa của nitơ biến đổi như thế nào ? Nguyên tử nitơ trong ion nào của muối đóng vai trò chất khử và nguyên tử nitơ trong ion nào của muối đóng vai trò chất oxi hóa ?

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Bài 6 trang 38 SGK Hóa học 11

– Viết PTHH và xác định số oxi hóa của nguyên tố N trong các muối

– Nhận xét về sự thay đổi số oxi hóa của nitơ

– Xác định vai trò của các nguyên tử nitơ trong các muối

Lời giải chi tiết

b8 hoa11 h1

Trong hai phản ứng trên, số oxi hóa của nitơ trong mỗi phản ứng đều thay đổi. Trong mỗi phân tử muối, một nguyên tử nitơ có số oxi hóa tăng, một nguyên tử có số oxi hóa giảm, đây là phản ứng oxi hóa khử nội phân tử. Ở cả hai phản ứng nitơ nguyên tử trong ion \(NH_4^ + \)đều là chất khử (chất cho e) nitơ từ số oxi hóa -3 tăng lên 0 ở phản ứng (1) và lên +1 ở phản ứng (2). Nguyên tử nitơ trong ion \(NO_2^ – \) và \(NO_3^ – \)là chất oxi hóa (chất nhận e). ở phản ứng (1) số oxi hóa của N từ +3 (trong \(NO_2^ – \)) xuống 0 và ở phản ứng (2) số oxi hóa của nitơ từ +5 (trong \(NO_3^ – \)) xuống +1

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 11

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *