Toán 12

Bài 50 trang 64 SBT Hình học 12 Nâng cao

Một hình nón có bán kính đáy r, chiều cao bằng 3r. Tìm hình trụ nội tiếp hình nón và thỏa mãn một trong các điều kiện sau :

LG 1

Bạn đang xem bài: Bài 50 trang 64 SBT Hình học 12 Nâng cao

Thể tích của hình trụ đạt giá trị lớn nhất;

Lời giải chi tiết:

50 trang 64 sbt hinh 12 nc 1

Xét mặt phẳng qua trục hình nón cắt hình nón và hình trụ nội tiếp hình nón, ta được tam giác cân SAB và hình chữ nhật \(MN{N_1}{M_1}\) nội tiếp SAB. Ở đó AB = 2r, SH = 3r, MN bằng đường kính của đáy hình trụ, \(NN_1\) bằng chiều cao của hình trụ.

Kí hiệu \({r_1}\) là bán kính đáy hình trụ, \({h_1}\) là chiều cao hình trụ, ta có \(0 < {r_1} < r,0 < {h_1} < h\) và

\({{{r_1}} \over r} = {{S{H_1}} \over {SH}} = {{SH – {h_1}} \over {SH}} = {{3r – {h_1}} \over {3r}},\) từ đó \({h_1} = 3(r – {r_1}).\) Khi đó

Thể tích hình trụ là

\(V = 3\pi r_1^2(r – {r_1}) = {{3\pi } \over 2}{r_1}.{r_1}(2r – 2{r_1}).\)

Từ đó, V đạt giá trị lớn nhất khi và chỉ khi \({r_1} = {{2r} \over 3}.\)

LG 2

Diện tích xung quanh của hình trụ đạt giá trị lớn nhất.

Lời giải chi tiết:

Diện tích xung quanh của hình trụ là

\(S = 2\pi {r_1}.{h_1} = 3.2\pi {r_1}(r – {r_1}) = 6\pi {r_1}(r – {r_1}).\)

Từ đó S đạt giá trị lớn nhất khi và chỉ khi \({r_1} = {r \over 2}.\)

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Toán 12

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button