Hóa học 11

Bài 46.1, 46.2 trang 73 SBT hóa học 11

Câu 46.1.

Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng ?

Bạn đang xem bài: Bài 46.1, 46.2 trang 73 SBT hóa học 11

A. Tất cả các anđehit no, đơn chức, mạch hở đều có các đồng phân thuộc chức xeton và chức ancol.

B. Tất cả các xeton no đơn chức, mạch hở đều có các đồng phân thuộc chức anđehit và chức ancol.

C. Tất cả các ancol đơn chức, mạch hở có 1 liên kết đôi đều có các đồng phân thuộc chức anđehit và chức xeton.

D. Tất cả các ancol đơn chức, mach vòng no đều có các đồng phân thuộc chức anđehit và chức xeton.

Phương pháp giải:

Học sinh tự tổng hợp kiến thức của chương 9: Anđehit – xeton – axit cacboxylic để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ: HCHO, CH3CHO không có đồng phân thuộc chức xeton và ancol.

=> Chọn A.

Câu 46.2.

Chất X là một anđehit mạch hở chứa a nhóm chức anđehit và b liên kết 462d ở gốc hiđrocacbon. Công thức phân tử của chất X có dạng là ?

A. \({C_n}{H_{2n – 2{\rm{a}} – 2b}}{O_a}\)

B. \({C_n}{H_{2n – {\rm{a}} – b}}{O_a}\)

C. \({C_n}{H_{2n + 2 – {\rm{a}} – b}}{O_a}\)

D. \({C_n}{H_{2n + 2 – 2{\rm{a}} – 2b}}{O_a}\)

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Anđehit – Xeton Tại đây.

Lời giải chi tiết:

anđehit mạch hở chứa a nhóm chức anđehit và b liên kết  ở gốc hiđrocacbon có CTPT là: \({C_n}{H_{2n + 2 – 2{\rm{a}} – 2b}}{O_a}\)

=> Chọn D.

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 11

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button