Hóa học 11

Bài 45.14 trang 73 SBT hóa học 11

Đề bài

Chất A là một axit cacboxylic đơn chức, dẫn xuất của anken. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,9 g A, người ta thấy trong sản phẩm tạo thành, khối lượng CO2 lớn hơn khối lượng H2O 1,2 g.

Hãy xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của A. Vận dụng cách đọc tên thay thế của các axit, hãy cho biết tên của chất A.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

+) Viết PTHH: \({C_n}{H_{2n – 2}}{O_2} + \dfrac{{3n – 3}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + (n – 1){H_2}O\) 

Bạn đang xem bài: Bài 45.14 trang 73 SBT hóa học 11

+) Dựa vào dữ kiện đề bài kết hợp với PTHH, lập phương trình ẩn n.

+) Giải pt => n => CTPT và CTCT của axit.

Lời giải chi tiết

\({C_n}{H_{2n – 2}}{O_2} + \dfrac{{3n – 3}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + (n – 1){H_2}O\)

Theo phương trình : Nếu đốt (14n + 30) g A, khối lượng CO2 nhiều hơn khối lượng H2O (26n + 1,08) g.

Theo đầu bài : Nếu đốt 0,9 g A, khối lượng CO2 nhiều hơn khối lượng H2O là 1,2 g.

Vậy \(\dfrac{{14n + 30}}{{0,9}} = \dfrac{{26n + 18}}{{1,2}} \Rightarrow n = 3\)

CTPT của axit là C3H4O

CTCT : CH2 = CH – COOH Axit propenoic.

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 11

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button