Hóa học 11

Bài 45.11 trang 72 SBT hóa học 11

Đề bài

Dung dịch axit fomic 0,092% có khối lượng riêng xấp xỉ 1 g/ml. Trong dung dịch đó, chỉ có 5,0% số phân tử axit fomic phân li thành ion.

Bạn đang xem bài: Bài 45.11 trang 72 SBT hóa học 11

Hãy tính pH của dung dịch đó.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

+) Tính số mol axit fomic ban đầu.

+) Tính số mol axit fomic phân li thành ion.

+) Viết PTHH => số mol H+

+) Tính pH theo công thức: \(pH =  – \log [{H^ + }]\)

Lời giải chi tiết

Khối lượng của 1 lít (1000 ml) dung dịch axit fomic 0,092% là 1000 g. trong đó khối lượng của axit fomic là :

\(1000.\dfrac{{0,092}}{{100}} = 0,92(g)\)

và số mol axit fomic là : \(\dfrac{{0,92}}{{46}}\) = 0,02 (mol).

Số mol axit fomic phân li thành ion là : \(0,02.\dfrac{5}{{100}}\) = 0,001 (mol).

\(HCOOH \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} HCO{O^ – } + {H^ + }\)

0,001 mol                             0,001 mol

Nồng độ [H+] = 0,001 mol/l = \({1.10^{ – 3}}\) mol/l. Vậy pH = 3.

 THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 11

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button