Hóa học 11

Bài 45.10 trang 72 SBT hóa học 11

Đề bài

Người ta có thể điều chế axit axetic xuất phát từ một trong các hiđrocacbon dưới đây (cùng với các chất vô cơ cần thiết) :

1. metan ;

2. etilen ;

3. axetilen ;

4. butan.

Hãy viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra trong các quá trình đó, có ghi rõ điểu kiện phản ứng.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

Học sinh tổng hợp kiến thức về các hợp chất đã học trên để viết PTHH.

Bạn đang xem bài: Bài 45.10 trang 72 SBT hóa học 11

Lời giải chi tiết

1. Từ \(C{H_4}\)

\(2C{H_4}\xrightarrow{{{{1500}^0}C}}CH \equiv CH + 3{H_2}\)

\(CH \equiv CH + {H_2}O\xrightarrow{{{H_2}S{O_4},{{80}^0}C}}C{H_3} – CHO\)

\(2C{H_3} – CHO + {O_2}\)\(\xrightarrow{{xt}}\) \(2C{H_3}COOH\)

2. Từ \({C_2}{H_4}\)

\({C_2}{H_4} + HOH\) \(\xrightarrow{{{H^ + }}}\) \(C{H_3} – C{H_2} – OH\)

\({C_2}{H_5}OH + {O_2}\) \(\xrightarrow{{enzim}}\)\(C{H_3}COOH + {H_2}O\)

3. Từ \({C_2}{H_2}\) : Hai phản ứng cuối ở phần 1.

4. Từ \({C_4}{H_{10}}\) :

\(2C{H_3} – C{H_2} – C{H_2} – C{H_3} + 5{O_2}\) \(\xrightarrow[{{{180}^0}C,50atm}]{{xt}}\) \(4C{H_3}COOH + 2{H_2}O\)

 THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 11

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button