Hóa học 11

Bài 45.1, 45.2, 45.3, 45.4 trang 71 SBT hóa học 11

Câu 45.1.

Chất 451d có tên là ?

Bạn đang xem bài: Bài 45.1, 45.2, 45.3, 45.4 trang 71 SBT hóa học 11

A. axit 2-metylpropanoic.                         

B. axit 2-metylbutanoic.

C. axit 3-metylbuta-1-oic.                            

D. axit 3-metylbutanoic.

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Axit cacboxylic Tại đây.

Lời giải chi tiết:

Chất trên có tên là: axit 3-metylbutanoic.

=> Chọn D.

Câu 45.2.

Axit propionic có công thức cấu tạo :

A. CH3-CH2-CH2-COOH.                                  

B. CH3-CH2-COOH.

C. CH3-COOH.                                          

D. CH3-[CH2]3-COOH. 

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Axit cacboxylic Tại đây.

Lời giải chi tiết:

Axit propionic: CH3-CH2-COOH.

=> Chọn B.

Câu 45.3.

Axit propenoic có công thức cấu tạo là

A. CH3-CH2-CH2-COOH.

B. CH3-CH=CH-COOH.

C. CH2 = CH – COOH.

D. CH2 = CH – CH2 – COOH.

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Axit cacboxylic Tại đây.

Lời giải chi tiết:

Axit propenoic: CH2 = CH – COOH

=> Chọn C.

Câu 45.4.

Bốn chất sau đây đều có phân tử khối là 60. Chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất ?

A. H-COO-CH3.        

B. HO-CH2-CHO.

C. CH3-COOH.                                         

D. CH3-CH2-CH2-OH.

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Axit cacboxylic Tại đây.

Lời giải chi tiết:

Axit cacbonxylic có nhiệt độ sôi cao hơn ancol, anđehit, xeton có cùng số nguyên tử cacbon.

=> Chọn C.

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 11

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button