Hóa học 11

Bài 44.14 trang 71 SBT hóa học 11

Đề bài

Hỗn hợp M chứa ba chất hữu cơ A, B và C là 3 đồng phân của nhau. A là anđehit đơn chức, B là xeton và C là ancol. Đốt cháy hoàn toàn 1,45 g hỗn hợp M, thu được 1,68 lít khí CO2 (đktc) và 1,35 g H2O

Bạn đang xem bài: Bài 44.14 trang 71 SBT hóa học 11

Hãy xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và tên của A, B và C.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

+) A, B và C có công thức phân tử CxHyO

+) Viết PTHH: \({C_x}{H_y}O + (x + \dfrac{y}{4} – \dfrac{1}{2}){O_2} \to xC{O_2} + \dfrac{y}{2}{H_2}O\)

+) Dựa vào dữ kiện đề bài và PTHH => x, y=> CTPT.

+) Viết CTCT của A, B, C.

Lời giải chi tiết

Ba chất A, B, C là đồng phân nên có CTPT giống nhau. A là anđehit đơn chức nên phân tử A chỉ có 1 nguyên tử oxi. Vậy A, B và C có công thức phân tử CxHyO. Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M :

\({C_x}{H_y}O + (x + \dfrac{y}{4} – \dfrac{1}{2}){O_2} \to xC{O_2} + \dfrac{y}{2}{H_2}O\)

Theo phương trình : (12x + y + 16) g M tạo ra x mol CO2 và \(\dfrac{y}{2}\) mol \({H_2}O\)

Theo đầu bài : 1,45 g M tạo ra \(\dfrac{1,68}{22,4}\) mol CO2 và \(\dfrac{1,35}{18}\) mol \({H_2}O\)

\(\dfrac{{12{\rm{x}} + y + 16}}{{1,45}} = \dfrac{x}{{0,075}} = \dfrac{y}{{0,15}}\)

\( \Rightarrow \) x = 3 ; y = 6.

CTPT của A, B và C là C3H6O.

A là 1654009105 263 4 4 (propanal) ;

B là 1654009106 958 5 3 (propanon hay axeton) ;

C là CH2 = CH – CH2 – OH (propenol).

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 11

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button