Hóa học 11

Bài 42.7 trang 67 SBT hóa học 11

Đề bài

Viết phương trình phản ứng hóa học thực hiện các biến hóa dưới đây. Ghi rõ điều kiện của phản ứng (nếu có).

Bạn đang xem bài: Bài 42.7 trang 67 SBT hóa học 11

1 1

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

Học sinh tổng hợp kiến thức về dẫn xuất halogen Tại đây, ancol Tại đây, phenol Tại đây để viết các PTHH.

Lời giải chi tiết

(1) \({C_2}{H_5}Cl + NaOH\) \(\xrightarrow{{{H^ + }}}\) \(C{H_2} = C{H_2} + NaCl + {H_2}O\)

(2) \(C{H_2} = C{H_2} + HCl\) \(\xrightarrow[{{t^0}}]{{ancol}}\)\(C{H_3} – C{H_2} – Cl\)

(3) \({C_2}{H_5}OH + HCl\) \(\xrightarrow{{{H_2}O,{t^0}}}\)\({C_2}{H_5}Cl + {H_2}O\)

(4) \({C_2}{H_5}Cl + NaOH\) \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) \({C_2}{H_5}OH + NaCl\)

(5) \(C{H_2} = C{H_2} + {H_2}O\) \(\xrightarrow{{{H^ + }}}\) \(C{H_3} – C{H_2} – OH\)

(6) \({C_2}{H_5}OH\) \(\xrightarrow[{{{170}^0}C}]{{{H_2}S{O_4}}}\) \(C{H_2} = C{H_2} + {H_2}O\)

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 11

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button