Hóa học 11

Bài 42.4, 42.5, 42.6 trang 67 SBT hóa học 11

Câu 42.4.

Đun chất 424dvới dung dịch NaOH có dư. Sản phẩm hữu cơ thu được là chất nào dưới đây ?

424da

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Bài 42.4, 42.5, 42.6 trang 67 SBT hóa học 11

Xem lại lí thuyết về phenol Tại đây.

Lời giải chi tiết:

Nguyên tử -Cl gắn ngoài vòng sẽ bị thay thế bởi nhóm -OH, còn nguyên tử -Cl gắn trực tiếp vào vòng thì không phản ứng.

=> Chọn A.

Câu 42.5.

Trong các phương trình hóa học dưới đây, phương trình nào sai?

A. 2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2↑

B. 2C6H5OH + 2Na → 2C6H5ONa + H2↑

C. C2H5OH + NaOH → C2H5ONa + H2O

D. C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Bài 42.4, 42.5, 42.6 trang 67 SBT hóa học 11

Xem lại lí thuyết về phenol Tại đây và ancol Tại đây.

Lời giải chi tiết:

C2H5OH không phản ứng với NaOH

=> Chọn C.

Câu 42.6.

Ancol X có công thức phân tử C4H10O. Khi đun X với H2SO4 đặc ở 170oC, thu được hai anken là đồng phân của nhau. Công thức cấu tạo của X là

426d

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Bài 42.4, 42.5, 42.6 trang 67 SBT hóa học 11

Xem lại lí thuyết về ancol Tại đây.

Lời giải chi tiết:

Ancol khi tác dụng với H2SO4 đặc, đun nóng ở nhiệt độ 1700C cho phản ứng tách nước tương tự như phản ứng tách HX từ dẫn xuất halogen.

=> Chọn B.

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 11

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button