Hóa học 12

Bài 42.1; 42.2 trang 97 SBT Hóa học 12

Câu 42.1.

Để phân biệt các dung dịch: ZnCl2, MgCl2, CaCl2 và  AlCl3 đựng trong các lọ riêng biệt có thể dùng

Bạn đang xem bài: Bài 42.1; 42.2 trang 97 SBT Hóa học 12

A. dung dịch NaOH và dung dịch NH3.

 B. quỳ tím

C. dung dịch NaOH và dung dịch Na2CO3.

D. natri kim loại.

Phương pháp giải:

Dựa vào cách nhận biết các cation kim loại

Lời giải chi tiết:

Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào 4 dung dịch mẫu

+ Không hiện tượng: CaCl2

+ Xuất hiện kết tủa trắng: MgCl2

+ Xuất hiện kết tủa sau đó kết tủa tan: ZnCl2, AlCl3

Cho từ từ đến dư dung dịch NH3 vào hai dung dịch chưa nhận biết được

+ Xuất hiện kết tủa: AlCl3

+ Xuất hiện kết tủa, sau đó kết tủa tan: ZnCl2

\( \to\) Chọn A.

Câu 42.2.

Để phân biệt các dung dịch: Na2SO3, Na2CO3, NaHCO3 và NaHSO3: đựng trong các lọ riêng biệt, có thể dùng

A. axit HCl và nước brom.    

B. nước vôi trong và nước brom.

C. dung dịch CaCl2 và nước brom.        

D.  nước vôi trong và axit HCl.

Phương pháp giải:

Dựa vào phương pháp nhận biết các anion trong dung dịch

Lời giải chi tiết:

– Dùng dung dịch CaCl2 : Na2SO3 và Na2CO3 tạo kết tủa; NaHCO­3 và NaHSO3 không tạo kết tủa.

– Cho mỗi dung dịch trong từng nhóm vào nước brom: NaHSO3 làm mất màu nước brom, NaHCO3 không; Na2SO3 làm mất màu nước brom, Na2CO3 không.

\( \to\) Chọn C.

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 12

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button