Vật lý 12

Bài 41.10, 41.11 trang 124 SBT Vật Lí 12

41.10

Khi nói về hệ Mặt Trời, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Các hành tinh chuyển động quanh Mặt Trời theo cùng một chiều.

Bạn đang xem bài: Bài 41.10, 41.11 trang 124 SBT Vật Lí 12

B. Sao chổi là thành viên của hệ Mặt Trời.

C. Hành tinh xa Mặt Trời nhất là Thiên vương tinh.

D. Hành tinh gần Mặt Trời nhất là Thuỷ tinh.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về hệ Mặt Trời.

Lời giải chi tiết:

C sai vì: Hành tinh xa Mặt Trời nhất là Hải vương tinh

Chọn C

41.11

Một thiên thạch bay vào bầu khí quyển của Trái Đất, bị ma sát mạnh, nóng sáng và bốc cháy, để lại một vết sáng dài. Vết sáng này được gọi là

A. sao đôi.                        B. sao chổi   

C. sao băng.                     D. sao siêu mới.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về sao

Lời giải chi tiết:

Một thiên thạch bay vào bầu khí quyển của Trái Đất, bị ma sát mạnh, nóng sáng và bốc cháy, để lại một vết sáng dài. Vết sáng này được gọi là sao băng.

Chọn C

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Vật lý 12

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button