Hóa học 11

Bài 41.1, 41.2, 41.3, 41.4 trang 65 SBT hóa học 11

Câu 41.1.

Chất nào không phải là phenol ?

Bạn đang xem bài: Bài 41.1, 41.2, 41.3, 41.4 trang 65 SBT hóa học 11

411d

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Phenol Tại đây.

Lời giải chi tiết:

Phenol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm -OH liên kết trực tiếp với nguyên tử C của vòng benzen

=> Chọn B.

Câu 41.2.

Chất 412d có tên là gì ? 

A. 4-metylphenol                            

B. 2-metylphenol •

C. 5-metylphenol      

D. 3-metylphenol

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Phenol Tại đây.

Lời giải chi tiết:

Chất trên có tên gọi là: 3-metylphenol

=> Chọn D.

Câu 41.3.

Chất X là một hợp chất thơm có công thức phân tử C7H8O. X có phản ứng với Na nhưng không tác dụng với dung dịch NaOH. Công thức cấu tạo của X là:

413d

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Phenol Tại đây.

Lời giải chi tiết:

X có phản ứng với Na nhưng không tác dụng với dung dịch NaOH vậy X không phải là phenol.

=> Chọn D.

Câu 41.4.

Chất 414d có tác dụng với dung dịch NaOH không? Nếu có thì tạo ra sản phẩm hữu cơ nào?

 

A. không có tác dụng

B. có tác dụng, tạo ra 414b

C. có tác dụng, tạo ra 414c 

D. có tác dụng, tạo ra 414d 1

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Phenol Tại đây.

Lời giải chi tiết:

Nguyên tử H của nhóm –OH gắn với nhân thơm có phản ứng thế với kim loại kiềm và dung dịch kiềm tạo muối phenolat:

=> Chọn D.

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 11

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button