Vật lý 12

Bài 38.5, 38.6 trang 115 SBT Vật Lí 12

38.5

Phóng xạ và phân hạch hạt nhân

Bạn đang xem bài: Bài 38.5, 38.6 trang 115 SBT Vật Lí 12

A. đều có sự hấp thụ nơtron chậm.

B. đều là phản ứng hạt nhân thu năng lượng.

C. đều không phải là phản ứng hạt nhân.

D. đều là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về phóng xạ và phản ứng phân hạch

Lời giải chi tiết:

Phóng xạ và phân hạch hạt nhân đều là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.

Chọn D

38.6

Trong sự phân hạch của hạt nhân \({}_{92}^{235}U,\) gọi \(k\) là hệ số nhân nơtron. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Nếu \(k < 1\) thì phản ứng phân hạch dây chuyền xảy ra và năng lượng tỏa ra tăng nhanh.

B. Nếu \(k = 1\) thì phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy ra.

C. Nếu \(k > 1\) thì phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy ra.

D. Nếu \(k > 1\) thì phản ứng phân hạch dây chuyền tự xảy duy trì và gây nên bùng nổ.

Lời giải chi tiết:

Nếu \(k > 1\) thì phản ứng phân hạch dây chuyền tự xảy duy trì và gây nên bùng nổ.

Chọn D

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Vật lý 12

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button