Hóa học 12

Bài 37.12 trang 92 SBT Hóa học 12

Đề bài

Cho luồng khí CO dư đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp FeO và Fe2O3 nung nóng. Sau khi kết thúc phản ứng, khối lượng chất rắn trong ống sứ là 5,5 gam. Cho khí đi ra khỏi ống sứ hấp thụ vào nước vôi trong dư thấy có 5 gam kết tủa. Xác định giá trị của m.

Bạn đang xem bài: Bài 37.12 trang 92 SBT Hóa học 12

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

Nhận xét: Cứ 1 mol CO phản ứng sinh ra 1 mol CO2 thì khối lượng chất rắn giảm 16 gam.

Mà số mol CO2 bằng số mol CaCO3, suy ra khối lượng chất rắn giảm

Từ đó tính được khối lượng oxit sắt ban đầu.

Lời giải chi tiết

Ta có sơ đồ phản ứng :

\(CO + \left| \matrix{
FeO \hfill \cr 
F{e_2}{O_3} \hfill \cr} \right.\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow Fe + C{O_2}\)

Nhận thấy, cứ 1 mol CO phản ứng sinh ra 1 mol CO2 thì khối lượng chất rắn giảm 16 gam

Mặt khác ta có : n CO2 =nCaCO3 =0,05 mol ⟹ khối lượng rắn giảm = 0,05.16 = 0,8 (gam)

⟹ khối lượng hỗn hợp oxit sắt ban đầu là : m = 5,5 + 0,8 = 6,3 (gam).

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 12

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button