Vật lý 12

Bài 33.7, 33.8 trang 95 SBT Vật Lí 12

33.7

Trạng thái kích thích cao nhất của các nguyên tử hiđrô trong trường hợp người ta chỉ thu được \(6\) vạch quang phổ phát xạ của nguyên tử hiđrô là

Bạn đang xem bài: Bài 33.7, 33.8 trang 95 SBT Vật Lí 12

A. trạng thái \(L.\)

B. trạng thái \(M.\)

C. trạng thái \(N.\)

D. trạng thái \(O.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức tính số vạch phát xạ tối đa khi chuyển trạng thái của nguyên tử: \(N = C_n^2\)

Lời giải chi tiết:

Số vạch phát xạ tối đa khi chuyển trạng thái của nguyên tử: \(N = C_n^2 = 6 \Rightarrow n = 4 \Rightarrow \)Trạng thái \(N\)

Chọn C

33.8

Ta thu được quang phổ vạch phát xạ của một đám khí hiđrô trong hai trường hợp sau:

Trường hợp \(1:\) Kích thích đám khí hiđrô bằng ánh sáng đơn sắc mà các phôtôn có năng lượng \({\varepsilon _1} = {E_M} – {E_K}.\)

Trường hợp 2: Kích thích đám khí hiđrô bằng ánh sáng đơn sắc mà các phôtôn có năng lượng\({\varepsilon _2} = {E_M} – {E_L}.\)

Hỏi trong trường hợp nào ta sẽ thu được vạch quang phổ ứng với sự chuyển \({E_M} \to {E_L}\) của các nguyên tử hiđrô?

A. Trong cả hai trường hợp, ta đều thu được vạch quang phổ nói trên.

B. Trong cả hai trường hợp, ta đều không thu được vạch quang phổ nói trên.

C. Trong trường hợp \(1,\) ta thu được vạch quang phổ nói trên; trong trường hợp \(2\) thì không.

D. Trong trường hợp \(1\) thì không; trong trường hợp \(2,\) ta sẽ thu được vạch quang phổ nói trên.

Phương pháp giải:

Sử dụng tiên đề Bo về trạng thái dừng của nguyên tử

Lời giải chi tiết:

Trong trường hợp \(1,\) ta thu được vạch quang phổ nói trên; trong trường hợp \(2\) thì không.

Chọn C

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Vật lý 12

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button