Vật lý 12

Bài 32.9, 32.10, 32.11 trang 92 SBT Vật Lí 12

32.9

Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào một ống nghiệm đựng dung dịch fluorexêin thì thấy dung dịch này phát ra ánh sáng màu lục. Đó là hiện tượng

Bạn đang xem bài: Bài 32.9, 32.10, 32.11 trang 92 SBT Vật Lí 12

A. phản xạ ánh sáng

B. quang- phát quang

C. hóa- phát quang

D. tán sắc ánh sáng

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về hiện tượng quang phát quang

Lời giải chi tiết:

Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào một ống nghiệm đựng dung dịch fluorexêin thì thấy dung dịch này phát ra ánh sáng màu lục. Đó là hiện tượng quang phát quang

Chọn B

32.10

Sự phát sáng của các đèn ống do nguyên nhân nào dưới đây gây ra?

A. Sự nung nóng của hai sợi dây tóc ở hai đầu bóng đèn.

B. Sự nung nóng của khối khí ở bên trong bóng đèn.

C. Sự phát quang của lớp bột phủ ở thành trong của bóng đèn.

D. Sự nung nóng của lớp bột phủ ở thành trong của bóng đèn.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về hiện tượng quang phát quang

Lời giải chi tiết:

Sự phát sáng của các đèn ống do sự phát quang của lớp bột phủ ở thành trong của bóng đèn.

Chọn C

32.11

Một chất có khả năng phát ra ánh sáng phát quang với tần số \({6.10^{14}}Hz.\) Khi dùng ánh sáng có bước sóng nào dưới đây để kích thích thì chất này không thể phát quang?

A. \(0,55\mu m\)                              B. \(0,45\mu m\)

C. \(0,38\mu m\)                              D. \(0,40\mu m\)

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về hiện tượng quang phát quang: Bước sóng ánh sáng kích thích nhỏ hơn ánh sáng phát quang \({\lambda _{kt}} < {\lambda _{pq}}\)

Sử dụng công thức tính bước sóng \(\lambda  = \dfrac{c}{f}\)

Lời giải chi tiết:

Bước sóng \(\lambda  = \dfrac{c}{f} = \dfrac{{{{3.10}^8}}}{{{{6.10}^{14}}}} = 0,{5.10^{ – 6}}m = 0,5\mu m\)

Bước sóng ánh sáng kích thích nhỏ hơn ánh sáng phát quang \({\lambda _{kt}} < {\lambda _{pq}} \Rightarrow \) \({\lambda _{kt}} = 0,55\mu m\)không thể gây ra hiện tượng quang phát quang

Chọn A

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Vật lý 12

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button